Latvia 1 July: Kraslava - Vitebsk

Final day in Latvia

Pēdējā diena Latvijā

Start in Kraslava town.

Pēdējās dienas starts Krāslavā.

Старт эстафеты в г. Краслава.

Vice- mayor of Kraslava is opening the run of the last day in Latvia.

Krāslavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks uzsāk pēdējās dienas skrējienu.

Пробег с факелом по улицам г. Крaслава.

Raitis is very happy to run with the torch! :)

Raitis ļoti priecājas par iespēju skriet ar lāpu! :)

Russian and Latvian teams are running together towards Belarus Republic.

Krievu un latviešu komanda skrien Baltkrievijas robežas virzienā.

Совместный бег Российской и Латвийской команды к границе Латвии с Белоруссией.

Baiba and Ieva from Latvian team.

Meitenes no latviešu komandas- Baiba un Ieva.

Байба и Ева из команды Латвии.

The last moments with the torch in Latvia at the border of Latvia - Belarus.

Pēdējie mirkļi ar lāpu Latvijas pusē pie Latvijas - Baltkrievijas robežas.

Передача факела на границе в республику Беларусь.