• Banner Apostle
  • Banner5slo
  • Banner2slo
  • Banner4
  • Banner Girls
  • Banner Slo 7
  • Banner5
  • Banner7
  • Banner Int2
  • Hungary3
  • Banner4slo

Slovakia

Slovensko

Peace Run (Mierový beh) je najdlhší štafetový beh s horiacou pochodňou, ktorý prebieha cez viac ako 140 krajín sveta . Jeho poslaním je prekonávať kultúrne a náboženské hranice medzi jednotlivými národmi, ľuďmi alebo hranice v nás samých. Je inšpiráciou k hľadaniu toho, čo nás spája, čo v skutočnosti vyjadruje slovo "mier " a ako ho môže každý z nás v bežnom živote napĺňať.

Toto symbolizuje Mierová pochodeň putujúca z krajiny do krajiny, od človeka k človeku, od srdca k srdcu. Medzinárodný tím bežcov ju nesie a odovzdáva všetkým, ktorí sa chcú k tejto myšlienke pripojiť buď v rámci pripraveného programu pre školy a deti, mestá a obce, alebo ako jednotlivci na trase. S Mierovou pochodňou môžete bežať, alebo ju len na chvíľu podržať a vložiť do nej svoje želanie pre ostatných. Pridáte sa tak k mnohým významným osobnostiam a k miliónom ľudí na celom svete, ktorí držali pochodeň od vzniku Mierového behu v roku 1987 .

Peace Run založil atlét, filozof a umelec Sri Chinmoy (1931-2007), ktorý službe ideálom svetového mieru a harmónie venoval celý svoj ​​život. Svojou životnou filozofiou, dielom a neúnavným úsilím inšpiroval ľudí najrôznejších národov a kultúr, za čo dostal mnohé medzinárodné ocenenia.

Mierový beh, celým názvom "Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run", sa v rokoch 2005 - 2013 nazýval World Harmony Run (Svetový beh harmónie). Od roku 2014 sa vrátil k pôvodnému názvu "Peace Run".

Peace Run nepropaguje ani nepodporuje žiadny politický názor, či náboženské vyznanie. Snaží sa podporovať slobodu, toleranciu a porozumenie v spoločnosti.

Fotoreportáže z behu (2014-2015)

Prezrite si reportáže z trasy po Slovenkej republike. Nájdete tu aj zážitky z minulých ročníkov - zabehnuté kilometre, vrtkavé počasie, ale predovšetkým krásne stretnutia deťmi i dospelými na trati.

Trasa 2017

Každý nepárny rok si jednotlivé krajiny organizujú lokálne trasy Mierového behu. Keďže ale tento rok oslavujeme 30. výročie, od kedy sa začal organizovať prvý štafetový beh, trasy v jednotlivých krajinách sú navrhnuté tak, aby na seba naväzovali a na konci roka vytvorili spoločnú trasu, ktorá obehne Zem dookola. 

Slovensko tento rok organizuje tvoju časť spoločne s Českou Republikou a Poľskom. Pochodeň preberieme z Čiech 20.06., prekoná na Slovensku vzdialenosť vyše 460km a 28.6. bude pokračovať ďalej do Poľska a Bieloruska.

 

Ako sa zúčastňujú školy

V rámci behu pripravujeme programy pre školy a deti, športové kluby, detské domovy alebo iné zariadenia pre deti a mládež. Viac informácií o tomto programe nájdete v sekcii Deti a školy.

Ako sa zúčastňujú mestá a obce

Do Mierového behu sa zapájajú aj mestá a obce na trase. V sekcii Mestá nájdete inšpiráciu, ako sa stať "Mierovým mestom" a ďalšie možnosti, ako sa zapojiť.

Ako sa zúčastňujú jednotlivci

Jednotlivci, rodiny alebo skupiny sa môžu pripojiť k behu na špeciálnej časti trasy alebo kdekoľvek po trase. Možete s nami tiež prebehnúť a poniesť pochodeň svojim mestom, alebo svojou obcou, alebo nás tiež prísť pozdraviť na miesto stretnutia s obyvateľmi. Bližšie informácie možete získať od lokálneho koordinátora.

Osobnosti

Mierovú pochodeň naplnili želania státisícov obyčajných ľudí, ale aj mnohých významných osobností. V Slovenskej republike i vo svete ju držalo veľa športovcov, umelcov, politikov a duchovných predstaviteľov.

Minulé ročníky

Aké boli minulé ročníky Mierového behu a Svetového behu harmónie? Prezrite si fotoreportáže od roku 2005 do súčasnosti a mapky trás od prvého behu v Slovenskej republike v roku 1991.

Pieseň

Vypočujte si rôzne interpretácie piesne Peace Run a World Harmony Run, ako ju zaspievali a zahrali deti alebo hudobné skupiny. Stiahnite si oficiálne noty oboch piesní a vytvorte svoju vlastnú verziu, ktorú nám môžete predviesť pri spoločnom stretnutí alebo nám ju zaslať vo formáte MP3. Najlepšie nahrávky zverejníme na týchto stránkach.

Videoprezentácia

Pozrite si video o Mierovom behu a prezentáciu zo Svetového behu harmónie. Na tieto aj ďalšie videá (odkaz na video v sekcii Galéria) sa môžete spoločne pozrieť pred tým, než medzinárodný tím bežcov navštívi Vašu školu. Môžete tiež natočiť vlastnú reportáž z priebehu Mierového behu vaším mestom a poslať nám ju. Zaujímavé videá zverejníme na týchto stránkach.