• Banner Apostle
  • Banner5slo
  • Banner2slo
  • Banner4
  • Banner Girls
  • Banner Slo 7
  • Banner5
  • Banner7
  • Banner Int2
  • Hungary3
  • Banner4slo

Slovakia

Trasa 2017

Každý nepárny rok si jednotlivé krajiny organizujú lokálne trasy Mierového behu. Keďže ale tento rok oslavujeme 30. výročie, od kedy sa začal organizovať prvý štafetový beh, trasy v jednotlivých krajinách sú navrhnuté tak, aby na seba naväzovali a na konci roka vytvorili spoločnú trasu, ktorá obehne Zem dookola. 

Slovensko tento rok organizuje tvoju časť spoločne s Českou Republikou a Poľskom. Pochodeň preberieme z Čiech 20.06., prekoná na Slovensku vzdialenosť vyše 460km a 28.6. bude pokračovať ďalej do Poľska a Bieloruska.

Po dohovore s lokálkym koordonátorom sa k nám môžete na trase pridať a zabehnúť si s nami zopár kilometrov. Tempo behu sa prispôsobuje pomalším bežcom, tak aby nikto nezaostával. Zvyčajne sa beží tempom 6-7min/km. Keďže ide o štafetový beh, každý si určí, kedy chce bežať a kedy bude oddychovať.

Časy a miesta sú v tejto chvíli iba orientačné, presný harmonogram uverejníme, akonáhle budú detaily naplánované.

 

Mapa trasy na Slovensku

 

Predbežný harmonogram