Маршрут 2022

Пробег на мира 2022 по поречието на река Дунав от нейния извор в Германия чак до Черно море

На 27 май 2022 година, отбора на Пробега на мира поема по поречието на реката която свързва 10 държави - Германия, Австрия, Словакия, Унгария, Хърватия, Сърбия, България, Румъния, Молдова, Украйна и се влива в Черно море. Като част от маршрута, Пробега на мира ще премине през България в периода 02 - 11 юли и ще посети следните населени места :


ТА МАРШРУТ Км
02 юли НЕГОТИН(Сърбия) - Брегово - ВИДИН 41
03 юли ВИДИН – Дунавци - БЕЛОГРАДЧИК 53
04 юли БЕЛОГРАДЧИК – Дреновец - Лом - Ковачица - КОЗЛОДУЙ 104
05 юли КОЗЛОДУЙ - Мизия - Оряхово (Бяла Слатина) - Кнежа-Долни Дъбник - Долна Митрополия - ПЛЕВЕН 105
06 юли ПЛЕВЕН - Никопол - Белене - Ореш - СВИЩОВ 120
07 юли СВИЩОВ - Левски – Павликени - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 106
08 юли ВЕЛИКО ТЪРНОВО - Лясковец - Горна Оряховица - Полски Тръмбеж - Бяла - Ивановски скален манастир - РУСЕ  120
09 юли РУСЕ - Тутракан - Зафирово - ез. Сребърна - Айдемир - Калиптерово - СИЛИСТРА 115
10 юли Свободен ден  
11 юли Силистра - Калипетрово - КЪЛЪРАШ (Румъния)  5
  Общо 769

 


По план отбора ще пробяга 769 км за период от 10 дни. През годините факелът на мира преминава през градовете, където с участието на местните власти, неправителствени организации и граждани, се организира тържествено посрещане на факела на мира и отбора от бегачи.

Чест и радост е за отбора, ако населените места успеят да се включат в програмата по посрещане на Пробега на мира. През всички години от 1987-ма до сега посрещанията са били различни, но истински сърдечни. Ако искате, да ни посрещнете, но не знаете как, тук може да намерите предложения. Така посещението на Пробега на мира, може да се превърне в тържествено събитие за вашето населено място, което да повиши социалната идентичност на жителите и единството помежду им.

Линк към тази страница:

България / Участие | The Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run

Latest reports from Bulgaria - 2022

view all

Latest reports - around the world:

view all