Czech Republic 22 May: Plzeň - Klatovy

Pilsen, the European capital of culture

Plzeň, Evropské hlavní město kultury

Church of the Saint Bartolomy in Pilsen.

Kostel Sv. Bartoloměje v Plzni.

In the rays of morning sun we are greeting the enthusiastic crowd.

V záři ranního slunce se zdravíme s nadšeným davem.

Ceremony for kids has just started.

Program pro děti na Plzeňském náměstí právě začal.

The Meeting Point in Pilsen was hosting the Peace Meeting.

Plzeňský Meeting Point hostil Mírový Meeting.

While singing the Peace Run song one of the microphones cought fire from the torch. All the kids started laughing so hard it was difficult for us to continue singing.

Při zpívání Peace Run písně se nám podařil husarský kousek - mikrofon chytnul od pochodně. Nato jsme my měli problém chytnout se při zpívání, protože dav se smál, až se za břicho popadal.

One "jingle bell" - member of the Jingle Bells choir.

Jedna rolnička - členka pěveckého sboru Rolničky.

A future hippie or peace lover?

Že by budoucí hippie?

So long kids...

Tak zase někdy...

...we're taking the torch further now.

...my si teď pochodeň zase vezmeme.

The event organization was helped by former high level ice hockey player and current city councilor, Michal Dvorak.

Akci pomohl zorganizovat bývalý vrcholový hokejista a nyní člen městské rady, Michal Dvořák.

Michal Dvorak has also received the Torch Bearer award which has the aim to encourage people whose work is inspiration for others.

Michal Dvořák také od nás obdržel ocenění Posel míru, které má za cíl povzbudit lidi, kteří svou prací inspirují ostatní kolem sebe.

Olin is the mascot of the children olympic games.

Olin, maskot dětské olympiády si chtěl také podržet pochodeň.

The children choir Jingle Bells has performed incredible songs. We especially liked the World Harmony Song which was full of energy.

Dětský sbor Rolničky zapěl překrásné písně. Své představení ukončili energicky písní World Harmony Run.

We appreciated support from local triathlete republic champion Premysl Svarc.

Byli jsme rádi, že i mistr republiky v triatlonu Přemysl Švarc podpořil náš běh.

Luckily he kept the speed down for all to be able to stay together.

Ještě že nasadil pomalé tempo, abychom mu všichni stačili.

We are passing the Pilsen ice hockey stadium.

Probíháme kolem zimního stadionu - Mekky plzeňských hokejistů.

Karel and Libuse prepared well the route from Pilsen.

Karel a Libuše parádně zorganizovali trasu z Plzně.

The tempo was fast, and so we ran in the line formation.

Tempo bylo tak rychlé, že jsme radši běželi za sebou v závětří.

Well deserved snack on the green hill outside of Prestice.

Zaloužená svačina na zeleném kopečku u Přeštic.

At the stadium outside of the school in Prestice children were already waiting, as was the mayor.

Na atletickém stadionu ZŠ Josefa Hlávky v Přešticích nás přivítali nejen děti, ale i starosta města.

The headmaster received the torch on behalf of the school.

Za celou školu převzal pochodeň ředitel školy.

For some students 400 meters around the track was not enough, that's why the accompanied us to the amphitheatre in the city center.

Pro některé studenty bylo 400 metrové kolečko málo, proto s námi běželi až k amfiteátru.

Ondra has been missing the bees...

Ondrovi ulítly včely....

At the amphitheatre quintet from local art school performed.

U amfiteátru nám zahrál dechový kvintet z místní ZUŠky.

The mayor Karel Naxera appreciated our efforts by kind and encouraging words.

Starosta města Karel Naxera ocenil naši snahu vlídnými a povzbudivými slovy.

We pressed on in Allegro.

Pokračovali jsme dál allegro.

And Fortissimo.

Fortissimo.

Upon arriving to the Svihov water castle, the hit single "It's the final countdown" was performed by musicians from local school.

Když jsme přiběhli na Švihovský vodní hrad, přivítala nás světoznáma hitovka "It's the final countdown" v podání hudebníků místní školy.

After four years we have met with the mayor Vaclav Petrus again and both sides were very happy to do so.

Po čtyřech letech nás opět s radostí přivítal starosta Švihova, Václav Petrus. I my jsme pana starostu znovu rádi viděli.

"It's so easy to run when your friends are helping you like this."

"To se to krásně běží, když vám kamarádi pomáhaj."

Outside the castle the Czech fairy-tale version of Cinderella was being shot.

V podhradí, kde se točily Tři oříšky pro popelku, jsme při běhu neztratili ani jeden střevíček. Nejspíš proto ani princ nepřijel.

Stampts in the paper passports.

Razítka do pasu.

Through the entrance gate we exited.

Vstupní branou do hradu jsme vystoupili ven.

The kids escorted us all the way to the butcher's.

Děti nás doprovodili až k masně.

The water castle Svihov has never been conquered.

Vodní hrad Švihov, který nikdy nebyl dobyt.

Sportsman Adam from local school ran with us all the way to Malechov.

Místní sportovec Adam ze ZŠ s námi běžel až do Malechova.

We had the opportunity to present the ideas of the Peace Run at the Majales festival in Klatovy.

Myšlenku Mírového běhu jsme měli možnost představit na Klatovském Majálesu.

Balavan from England enjoyed a cup of tea at 5 o'clock, while other's were enjoying excellent cookies.

Balavan z Anglie si vychutnal čaj o páté, zatímco ostatní si vychutnávali výborné koláčky.

The team captain turned green for a little while from all the curious questions he has got from the reporters.

Kapitán týmu z přehršele otázek zvědavých reportů zezelenal.

Bara the coordinator very very sincerely thanks the vice mayor Martin Kriz for accepting the Run in Klatovy and also for the nice gift bags we have received.

Koordinátorka Bára velmi upřímně děkuje za přijetí Běhu v Klatovech a dárkové tašky pro běžce místostarosovi Martinu Křížovi.