Sept. 8, 2023 Live from the road

Sēja - Ogre

Reported by Emanuels Putans 94.0 km

Warm-up before the first run of the day.

Iesildīšanās pirms rīta skrējiena.

Everybody runs!

Visi skrien!

These were the fastest 800 metres in the history of Peace Run.

Šie bija ātrākie 800 metri Miera skrējiena vēsturē.

Together with World Para Athletics Champion in javelin throw, Diana Krūmiņu (ex Dadzite).

Kopā ar pasaules čempioni paravieglatlētiskā šķēpmešanā, Diānu Krūmiņu (ex Dadzīti).

Krimulda High School.

Krimuldas vidusskola.

In Malpils we were greeted by the main sports coordinator of the city and famous Latvian volleyball player, Valts Mihelsons.

Mālpilī mūs sagaidīja pilsētas sporta dzīves vadītājs un slavens Latvijas volejbola spēlētājs, Valts Mihelsons.

Suntazi High School.

Suntažu vidusskola.

Fast Run with track and field athletes from Ogre.

Ātrs skrējiens kopā ar Ogres vieglatlētiem.

Final meeting of the day in Ogre.

Dienas pēdējā tikšanās Ogrē.

Torch carried by
Devashishu Torpy (Europe), Edgars Ancans (Latvia), Emanuels Putans (Latvia), Gianluca Marangon (Croatia), Gints Peleckis (Latvia), Homagni Baptista (Australia), Kaspars Zakis (Latvia), Kristine Markevica (Latvia), Mahiya Lindner (Germany), Olena Konova (Ukraine), Vira Savina (Ukraine).  
Accompanied by  
Latvian runners
Photographers
Homagni Baptista
The torch has travelled 94.0 km from Sēja to Ogre.

Latest reports from Latvia - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all