• Banner Apostle
  • Banner4
  • Banner Girls
  • Banner5slo
  • Banner Slo 7
  • Banner2slo
  • Banner5
  • Banner4slo
  • Banner7
  • Banner Int2
  • Hungary3

България

„Мирът започва от мен”

Направете първата крачка!

 

Маршрут в Европа 2020

Проследете пътя на бегачите в Европа.

За пробега

Пробегът за мир e международна щафета, която се стреми да насърчи приятелството и разбирателството между народите ... Виж още

Приятели

Много хора са предложили своята подкрепа за Пробега.
Вижте някои от тях.

Пробега за мир в Юнеско

На 1 април 2016, 14 бегачи от Пробега за мир ще посетят централата на Юнеско в Париж, като част от техния 24000 километров маршрут през 49-те страни на Европа ...
Вижте повече.