„Децата и мирът“

Peace Run Team Ny Austrian Forest Schools5 Indonesia Runners
Жури в състав:
•  Председател - Костадин Виглов
•  Членове
   •  Виолета Ангелова
   •  Людмила Костадинова

В присъствието на Галя Георгиева, гл. експерт от дирекция „Съдържание на предучилищно и училищно образование“ при Министерство на образованието и науката определи следните рисунки:

Първа група (I - IV клас)

Първо място: Ванеса Илиева Костова, 10 години, гр. Пловдив

 

Второ място: Тома Тошков Казанджиев, II клас, Частно СУ за изкуства и чужди езици АРТИС, гр. София

 

Трето място: Диана Цветанова Сивева, IV клас, 119 СУ „Акад. Михаил Арнаудов“, гр.София

 

Втора група (V - VII клас)

Първо място: Богдан Хараламбов, V клас, Частно СУ за изкуства и чужди езици АРТИС, гр. София

 

Второ място: Антония Николаева Рангелова, VI клас, СУ „Христо Ботев“, с. Крумово

 

Трето място: Иван Радославов Станчев, VII клас, 16 ОУ „Райко Жинзифов“, гр. София

 

Трета група (VIII - XII клас)

Първо място: Магдалена Ивайлова Николова, 14 години, СУ „Любен Каравелов“, гр. Пловдив

 

Второ място: Катерина Минкова, X клас, ПГАВТ „А. С. Попов“, гр. София

 

Трето място: Милена Ивайлова Георгиева, XI клас, 6 СУ „Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Перник

 

Latest reports from Bulgaria - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all