Музика

Peace Run Team Ny Austrian Forest Schools5 Indonesia Runners

Следващите песни на Пробега на мира и на Световния пробег на хармонията са композирани от основателя на пробега Шри Чинмой.

Песен на Пробега на мира

Чуйте песента на Пробега на мира

Пробег на мира, Пробег на мира, Пробег на мира, Пробег на мира!
Грейна радостта в сърцето на единния свят.
Пробег на мира, Пробег на мира, Пробег на мира, Пробег на мира!
Братя и сестри, с пламъка си нашият факел на мира
ще насърчава играта на световната хармония.
Пробег на мира, Пробег на мира, Пробег на мира, Пробег на мира!

 

 

Песен на Световния пробег на хармонията

Чуйте песента на Световния пробег на хармонията

Пробег, пробег, пробег, пробег, пробег, пробег! Световен пробег на хармонията.
Ние сме единството и пълнотата на утрешното слънце.

Latest reports from Bulgaria - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all