Fredsloppet

Peace Run Team Ny Austrian Forest Schools5 Indonesia Runners

Om Fredsloppet

Fredsloppet är en världsomspännande stafett som återkommer vart annat år och syftar till att främja internationell vänskap och förståelse. Stafetten har sedan starten 1987 besökt över 150 länder och berört miljontals människors liv. Fredsloppet eller World Harmony Run som stafetten tidigare kallades, är ideellt baserad och utan politiska eller ekonomiska avsikter. Man strävar helt enkelt efter att skapa välvilja mellan människor i alla länder.

Fredsloppet (Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run) har regelbundet ägt rum i Sverige. Se www.worldharmonyrun.org för tidigare arrangemang.

Genom att överräcka den brinnande facklan ges folk från olika nationer en möjlighet att uttrycka sitt hopp för en bättre och ljusare framtid. Människor i olika åldrar och från olika samhällsgrupper har hållit i den symboliska fredsfacklan och förenats i en önskan om en fredfull värld. Fredsfacklan uppmuntrar oss till att tro på att vi tillsammans faktiskt kan göra skillnad.


Om grundaren

Fredsvisionären Sri Chinmoy (1931-2007) grundade Fredsloppet för harmoni och internationell vänskap år 1987. Han var en ivrig förespråkare för idrott och fysisk aktivitet som ett kraftfullt instrument för att främja inre frid och yttre harmoni. Sri Chinmoy var under sin livstid internationellt erkänd för sina initiativ som förenade människor från många kulturer och samhällsklasser i ett arbete för en bättre värld. Som filosof, idrottsman, konstnär och poet ägnade Sri Chinmoy sitt liv åt att befrämja fred, frid och samhörighet mellan länder och människor.

 

Här följer ett urval av Sri Chinmoys dikter:

 

Såsom tallösa droppar 
  i den gränslösa oceanen
eller myriader av löv
  i ett väldigt banyan-träd
fridfullt förblir sida vid sida,
så ska alla människor
en dag leva sida vid sida
  i en fullkomlig enhets-värld.


Du behöver inte förstå. Bara tro. Du behöver inte tro.
Håll bara ögonen vidöppna.


I årtusenden har mänskligheten
försökt finna glädje
  genom att dela upp verkligheten
och analysera bitarna.
När ska mänskligheten lära sig
att glädje bara kan finnas
  i enheten?


Det fanns en tid då jag snubblade 
  och snubblade
men nu stiger jag bara och stiger bortom
och långt bortom mitt Måls ändlösa bortom
och ändå befaller min kapten: "Gå vidare.
  gå vidare!"

 

 

 

Peace Run i Sverige 2020

12 juli: Haparanda

13-19 juli: stafetten går från Haparanda till Kirkenes i norra Norge, rutten går genomSverige, Finland och Norge

22 juli: Uppsala

 

 

Videopresentation av fredsloppet

 

     Fredsloppet har en egen sång!

Lyssna till sången. Se noterna till sången här.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latest reports from Sweden - 2018

view all

Latest reports - around the world:

view all