• Banner Apostle
  • Banner4
  • Banner Girls
  • Banner5slo
  • Banner Slo 7
  • Banner2slo
  • Banner5
  • Banner4slo
  • Banner7
  • Banner Int2
  • Hungary3

Slovensko

Peace Run (Mierový beh) je najdlhší štafetový beh s horiacou pochodňou, ktorý prebieha cez viac ako 140 krajín sveta . Jeho poslaním je prekonávať kultúrne a náboženské hranice medzi jednotlivými národmi, ľuďmi alebo hranice v nás samých. Je inšpiráciou k hľadaniu toho, čo nás spája, čo v skutočnosti vyjadruje slovo "mier " a ako ho môže každý z nás v bežnom živote napĺňať.

Toto symbolizuje Mierová pochodeň putujúca z krajiny do krajiny, od človeka k človeku, od srdca k srdcu. Medzinárodný tím bežcov ju nesie a odovzdáva všetkým, ktorí sa chcú k tejto myšlienke pripojiť buď v rámci pripraveného programu pre školy a deti, mestá a obce, alebo ako jednotlivci na trase. S Mierovou pochodňou môžete bežať, alebo ju len na chvíľu podržať a vložiť do nej svoje želanie pre ostatných. Pridáte sa tak k mnohým významným osobnostiam a k miliónom ľudí na celom svete, ktorí držali pochodeň od vzniku Mierového behu v roku 1987 .

Peace Run založil atlét, filozof a umelec Sri Chinmoy (1931-2007), ktorý službe ideálom svetového mieru a harmónie venoval celý svoj ​​život. Svojou životnou filozofiou, dielom a neúnavným úsilím inšpiroval ľudí najrôznejších národov a kultúr, za čo dostal mnohé medzinárodné ocenenia.

Mierový beh, celým názvom "Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run", sa v rokoch 2005 - 2013 nazýval World Harmony Run (Svetový beh harmónie). Od roku 2014 sa vrátil k pôvodnému názvu "Peace Run".

Peace Run nepropaguje ani nepodporuje žiadny politický názor, či náboženské vyznanie. Snaží sa podporovať slobodu, toleranciu a porozumenie v spoločnosti.

Fotoreportáže z behu (2014-2021)

Prezrite si reportáže z trasy po Slovenkej republike. Nájdete tu aj zážitky z minulých ročníkov - zabehnuté kilometre, vrtkavé počasie, ale predovšetkým krásne stretnutia deťmi i dospelými na trati.

Trasa 2021

Tento rok sa v Európe konajú lokálne vetvy Mierového behu. Napriek tomu sme sa spolu s priateľmi z Českej republiky dohodli, že naše lokálne behy navzájom prepojíme a vytvoríme tým jednu súvislú trasu. Trasa je tiež navrhnutá tak, aby prechádzla aj popri hraničných prechodoch Maďarska, Poľska, Rakúska a Nemecka a aspoň symbolicky tak spojila aj naše susedné krajiny.

Štafeta začne na Slovensku 27. júla na slovensko-maďarskej hranici a počas nasledujúcich 5 dní prekoná vzdialenosť 360km. 1. augusta odovzdáme pochodeň našim českým priateľom, ktorý s ňou pobežia nasledujúcich 12 dní.

 

 

Ako sa zúčastňujú školy

V rámci behu pripravujeme programy pre školy a deti, športové kluby, detské domovy alebo iné zariadenia pre deti a mládež. Viac informácií o tomto programe nájdete v sekcii Deti a školy.

Ako sa zúčastňujú mestá a obce

Do Mierového behu sa zapájajú aj mestá a obce na trase. V sekcii Mestá nájdete inšpiráciu, ako sa stať "Mierovým mestom" a ďalšie možnosti, ako sa zapojiť.

Ako sa zúčastňujú jednotlivci

Jednotlivci, rodiny alebo skupiny sa môžu pripojiť k behu na špeciálnej časti trasy alebo kdekoľvek po trase. Možete s nami tiež prebehnúť a poniesť pochodeň svojim mestom, alebo svojou obcou, alebo nás tiež prísť pozdraviť na miesto stretnutia s obyvateľmi. Bližšie informácie možete získať od lokálneho koordinátora.

Osobnosti

Mierovú pochodeň naplnili želania státisícov obyčajných ľudí, ale aj mnohých významných osobností. V Slovenskej republike i vo svete ju držalo veľa športovcov, umelcov, politikov a duchovných predstaviteľov.

Minulé ročníky

Aké boli minulé ročníky Mierového behu a Svetového behu harmónie? Prezrite si fotoreportáže od roku 2005 do súčasnosti a mapky trás od prvého behu v Slovenskej republike v roku 1991.

Pieseň

Vypočujte si rôzne interpretácie piesne Peace Run a World Harmony Run, ako ju zaspievali a zahrali deti alebo hudobné skupiny. Stiahnite si oficiálne noty oboch piesní a vytvorte svoju vlastnú verziu, ktorú nám môžete predviesť pri spoločnom stretnutí alebo nám ju zaslať vo formáte MP3. Najlepšie nahrávky zverejníme na týchto stránkach.

Videoprezentácia

Pozrite si video o Mierovom behu a prezentáciu zo Svetového behu harmónie. Na tieto aj ďalšie videá (odkaz na video v sekcii Galéria) sa môžete spoločne pozrieť pred tým, než medzinárodný tím bežcov navštívi Vašu školu. Môžete tiež natočiť vlastnú reportáž z priebehu Mierového behu vaším mestom a poslať nám ju. Zaujímavé videá zverejníme na týchto stránkach.