Sri Chinmoy

Peace Run Team Ny Austrian Forest Schools5 Indonesia Runners

 

Sri Chinmoy venoval svoj život k dosiahnutiu harmónie a jednoty medzi ľuďmi a medzi rôznymi kultúrami. Aktívne sa snažil nasledovať túto víziu prostredníctvom umenia, atletiky a humanitárnej služby. Vždy zastával názor, že šport hrá veľkú úlohu ako silný nástroj na podporu globálnej harmónie. Viac o Sri Chinmoyovi »

Počas celého života, Sri Chinmoy bol medzinárodne uznavaný pre jeho početné iniciatívy, ktoré spojili ľudí z mnohých kultúr a oblastí života pre prácu za naplňujúcejší život vo svete. Ako športovec, filozof, umelec a básnik Sri Chinmoy zasvätil svoj život pokročilým ideálom svetového mieru a jednoty.


V roku 1987 založil Oneness-Home Peace Run (Mierový beh domova jednoty) ako spôsob, ktorý chce spojiť ľudí na všetkých kontinentoch. Od svojho vzniku obsiahol Mierový beh viac ako 140 národov a dotkol sa životov miliónov ľudí. Mierový beh, medzi rokmi 2005 až 2013 známy pod názvom World Harmony Run (Svetový beh harmónie), sa nesnaží získavať peniaze alebo šíriť politický názor, ale chce poskytnúť príležitosť ľuďom, vyjadriť svoju vlastnú nádej a sen pre pokojnejší a harmonický svet.


Ľudia zo všetkých oblastí života držia symbolickú pochodeň s prianím pre lepšiu, svetlejšiu budúcnosť. Predávanie pochodne od jednej osoby k druhej nás spája v našej spoločnej snahe ponúknuť svetu niečo pozitívne - spolu dokázeme niečo zmeniť!

V júli 2005 Sri Chinmoy povedal: "Svetová harmónia, mier vo svete - to nie sú iba obyčajné slová zo slovníka. Je to skutočnost, božská skutočnosť a najvyššia skutočnosť."

“May the flames of peace-torch
Kindle and awaken
Each and every world-citizen.”

"Nech plamene mierovej pochodne
vzplanú a prebudia
každého jedného občana sveta.”

- Sri Chinmoy

Latest reports from Slovakia - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all