Deti a školy

Peace Run Team Ny Austrian Forest Schools5 Indonesia Runners

Program pre školy a deti

program

Pre školy, detské domovy, športové kluby, tábory a iné zariadenia pre deti a mládež je na trase Mierového behu pripravený program s názvom "Mierový tím". Je zameraný na rozvoj priateľstva, tímovej spolupráce a vzájomnej pomoci medzi deťmi. Každý má tiež možnosť bežať s pochodňou (napríklad na školskom ihrisku) alebo si ju podržať a vyjadriť svoje želanie pre ostatných.


Staňte sa súčasťou Mierového tímu

Mierovy tim

Program: Mierový tím - je určený najmä žiakom vo veku od 8 do 12 rokov. Možno ho upraviť aj pre mladšie, prípadne staršie deti. Trvá približne 45 minút, dĺžku možno upraviť v závislosti na organizačných možnostiach školy.

1. Zvyčajne sa s deťmi stretávame už pred bránami školy, na hranici obce alebo na školskom ihrisku (prípadne v telocvični). 
2. Na začiatku predstavíme deťom priebeh a hlavné myšlienky Mierového behu.
3. Hráme hru, pri ktorej bežci hovoria cudzími jazykmi a študenti majú za úlohu spoznať, akou rečou hovoria
4. Zaspievame pieseň "Peace Run".
5. Deti nám môžu predviesť svoje vlastné krátke vystúpenie.
6. Spoločne s deťmi sa snažíme nájsť skutočný význam slova "mier", prípadne im pomôžeme niekoľkými scénkami.
7. Naučíme sa motto behu: "Mier začína mňa"
8. Deti si môžu podržať Mierovú pochodeň a v tichosti vyjadriť želanie, ktoré s ňou poputuje k ďalším deťom v iných mestách alebo krajinách.
9. Podľa možností školy usporiadame na školskom ihrisku krátku detskú štafetu "Peace Run okolo sveta". Deti obiehajú stanovištia, ktoré predstavujú jednotlivé kontinenty. Veľmi populárna je aj štafeta učiteľov :)
10.

Spoločnú fotografiu na záver môže škola vystaviť na svoje internetové stránky.

Ak by ste chceli, aby sa aj vaša škola zapojila do programu Miroveho behu, kontaktujte prosím niektorého z našich koordinátorov. 


Čo môžete urobiť vo vašej škole

s pochodnou

Tu sa môžete inšpirovať, čo všetko je možné pripraviť k programu Miroveho behu, predtým než k vám pribehne.

Program "Mierový tím" najlepšie funguje, ak sa na neho škola dopredu pripraví a deti sa na stretnutie tešia.

 • Pozrite sa spoločne na video o Mierovom behu na Slovensku i v ostatných krajinách.
 • Skúste sa spoločne zamyslieť nad skutočným významom slova "mier" ... viac tu.
 • V rámci hudobnej výchovy nacvičte alebo zložte pieseň, ktorá vo vás vyvoláva pocit mieru.
 • Na výtvarnej výchove namaľujte obrázky s mierovou tématikou alebo sa vyjadrite len farbami. Z najlepších prác usporiadajte výstavu vo vašej škole, vo verejných priestoroch či na inom zaujímavom mieste pri programe Mierového behu.
 • Na hodinách slovenčiny napíšte básničku, príbeh alebo esej o tom, kedy ste sa cítili skutočne šťastní, ako každý z nás môže prispieť k väčšej harmónii a prorozumění medzi ľuďmi atď.
 • Na telesnej výchove si vyskúšajte štafetový beh, hrajte hry založené na tímovej spolupráci.
 • V rámci zemepisu nakreslite trasu Mierového behu na rôznych kontinentoch, pozrite si v našej galérii zaujímavé fotografie z jednotlivých krajín a nájdite zemepisné zaujímavosti týchto krajín.
 • Pri výučbe cudzích jazykov si pripravte pozdrav pre bežcov medzinárodného tímu alebo nacvičte pieseň v inom jazyku.
 • Pokúste sa nájsť tému mieru a harmónie aj v iných predmetoch.
 • Vyrobte si vlastné tričká vašej triedy alebo tímu, môžete použiť aj naše logo či heslo.
 • Vyrobte si vlajočky rôznych krajín.
 • Nakreslite transparenty k mierovému behu.
 • Vyrobte si prevlek ľudí z rôznych kontinentov - Afrika, Amerika, Austrália, Ázia atď.
 • Dohodnite sa a pripravte k spoločnému zasadeniu strom - "Strom mieru a harmónie". Vyrobte, alebo nechajte vyrobiť ceduľku s nápisom, pripomínajúcu príležitosť jeho zasadenia. Inšpiráciou vám môže byť text: "Strom mieru a harmónie" zasadili žiaci našej školy spoločne s bežcami Mierového behu - Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run. Veríme, že tento strom porastie rovnako tak, ako mier a harmónia v našom meste aj v každom z nás. Dňa ....., Logo Mierového behu.
 • Pripravte odovzdanie ocenení "Posol mieru" vybraným žiakom vašej školy. Ocenené by tak mali byť deti, ktoré vykonali niečo dobré alebo výnimočné, alebo sú skutočnými vzormi pre ostatných. Požiadajte všetkých žiakov, nech napíšu meno takého spolužiaka a príbeh či dôvod, prečo by mal byť ocenený. Vyberte najlepšie príklady z každej triedy alebo z celej školy. Vytlačte pre nich diplom "Posol mieru", napríklad s nasledujúcim textom: Bežci Mierového behu-Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run, spolužiaci a učitelia udeľujú ocenenie "POSOL MIERU" ...... meno oceneného ...... za to, že svojím konaním pomáha k šíreniu mieru a harmónie a je tak skutočným príkladom pre ostatných.

  Pri návšteve Mierového behu

highfive

Aby návšteva Mierového behu vo Vašej škole bola skutočným zážitkom pre každé dieťa a program prebehol čo najlepšie, môžete pripraviť nasledovné:

 • Zaistite ozvučenie ak sa stretnutie s bežcami naraz zúčastňuje viac ako 70 detí (po dohovore s koordinátorom môže ozvučenie zabezpečiť aj tím Mierového behu). To využijú bežci pre prezentáciu programu s deťmi alebo aj vy k prípadnému vystúpeniu detí.
 • Nájdite vhodné miesto pre spoločný beh s pochodňou, ak nie je k dispozícii školské ihrisko, a informujte o tom koordinátora behu.
 • Po dohovore s koordinátorom usporiadajte štafetu detí, ktoré budú sprevádzať bežcov Mierového behu do školy alebo pri výbehu zo školy a zaistite ich bezpečnosť.
 • Vyzdobte miesto stretnutia s bežcami výtvarnými prácami a transparentmi detí k téme Mierového behu.
 • Pripravte na zasadenie "Strom mieru a harmónie" spolu s informačnou tabuľkou. Ak je čas bežcov v škole obmedzený, zasaďte spoločne strom po programe.
 • Zaistite foto či videodokumentácie programu žiakov školy, alebo pozvite miestne médiá.
 • Nachystajte pre deti (prípadne i bežcov) pitie a malé občerstvenie, alebo požiadajte deti, aby ho pripravili.

Po programe ...

Ihneď potom, ako z Vašej školy odbehne tím Miroveho behu, odovzdajte pred všetkými vybraným žiakom ocenenie "Posol mieru" a predstavte príbeh alebo dôvod ich ocenenia. Ak to časový harmonogram umožňí, môžu po dohovore s koordinátorom odovzdať ocenenie deťom sami bežci Mierového behu.

 • Po niekoľkých dňoch si spoločne pozrite fotoreportáž z Vašej školy na stránkach www.peacerun.sk
 • Napíšte článok o akcii do školského časopisu alebo na webstránku.

Návšteva Mierového behu môže byť len začiatkom tradície mierových aktivít vo Vašej škole. Usporiadajte "Deň mieru a harmónie" v škole každý rok. Pomôžete tak šíriť túto myšlienku ďalej. "Mier začína u mňa!" :-)

Pieseň Peace Run ...

Vypočujte si rôzne interpretácie piesne Peace Run a World Harmony Run, ako ju zaspievali a zahrali deti alebo hudobné skupiny. Stiahnite si oficiálne noty oboch piesní a vytvorte svoju vlastnú verziu, ktorú nám môžete predviesť pri spoločnom stretnutí alebo nám ju zaslať vo formáte MP3. Najlepšie nahrávky zverejníme na týchto stránkach.

Nasledujúce piesne boli zložené zakladateľom Miroveho behu, Sri Chinmoyom.

Stiahnite si Noty Peace Run piesne

Vypočujte si Peace Run pieseň

Stiahnite si Noty World Harmony Run piesne

Vypočujte si World Harmony Run pieseň

spev


Peace Run Video ...

Pozrite sa na úvodné video o behu a programe pred návštevou Vašej školy.            


Na stahnutie ...

Stiahnite si Logo Peace Run, letáky, plagáty a ďalšie materiály k príprave programu vo Vašej škole.

Latest reports from Slovakia - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all