kesä 8, 2024 Live from the road

Wałbrzych - Kowary

Reported by Zigi Krasun 53.0 km

Peace Run wita się z mieszkańcami Wałbrzycha

Residents of Walbrzych welcomes the Peace Run

Szkoła Podstawowa 28 z Wałbrzycha, wita biegaczy Peace Run

Primary School no 28 from Wałbrzych welcomes Peace Run runners

Peace Run przynosi ze sobą radość

Peace Run brings joy

Gry i zabawy sportowe

Games and sports activities

Pochodnia Pokoju w rękach wałbrzyszan

The Torch of Peace in the hands of the inhabitants of Wałbrzych

Dobrze jest odnależć dziecko w sobie

It's good to find the child inside ourself

Gry i zabawy sportowe "co jest a co nie jest właściwym zachowaniem"

Games and sports activities "what is and what is not appropriate behavior"

Anna i Mirek Sopiccy stworzyli unikatową atmosferę przepełnioną Pokojową wibracją

Anna and Mirek Sopicki created a unique atmosphere filled with Peaceful vibration

"Za wszystko co robisz dla lepszego świata wokół nas. I za inspirację, którą przynosisz innym." Anna i Mirek Sopiccy Posłańcami Pokoju

"For everything you do for a better world around us. And for the inspiration you bring to others." Anna and Mirek Sopiccy, Messengers of Peace

"Za wszystko co robisz dla lepszego świata wokół nas. I za inspirację, którą przynosisz innym." Renata Gileta Posłańcem Pokoju

"For everything you do for a better world around us. And for the inspiration you bring to others." Renata Gileta, Messenger of Peace

Pochodnia Pokoju w rękach wałbrzyszan

The Torch of Peace in the hands of the inhabitants of Wałbrzych

Pamiątkowe zdjęcie Peace Run z mieszkańcami Wałbrzycha

A commemorative photo of the Peace Run with the inhabitants of Wałbrzych

Biegniemy do Drzewa Pokoju

We run to the Tree of Peace

Drzewo Pokoju w Wałbrzychu

Tree of Peace in Wałbrzych

Medytacja w intencji Pokoju

Meditation for Peace

Pamiątkowe zdjęcie w parku Sobieskiego w Wałbrzychu, pod Drzewem Pokoju

A commemorative photo in the Sobieski Park in Wałbrzych at the front of the Peace Tree

Peace Run, Pochodnia Pokoju przy Teatrze Lalki i Aktora w Wałbrzychu

Peace Run, Torch of Peace next to Puppet and Actor Theater in Wałbrzych

Pochodnia Pokoju na Placu Magistrackim w Wałbrzychu

Torch of Peace on Magistracki Square in Wałbrzych

Na wybiegu z Wałbrzycha Pochodnię Pokoju niesie jedna z lokalnych biegaczek

On the runway from Wałbrzych, the Torch of Peace is carried by one of the local runners

Wzniesienia na trasie są jak życiowe wyzwania, z Pokojem w Sercu łatwiej im podołać

The hills along the route are like life's challenges, easier to cope with when Peace is present in the Heart

"Biurowe" przygotowania przed wybiegiem z Kamiennej Góry

"Office" preparations before the run from Kamienna Góra

Peace Run nad zalewem w Kamiennej Górze

Peace Run by the reservoir in Kamienna Góra

Przekazanie Pochodni Pokoju wiceburmistrzowi Kamiennej Góry

Handing over the Torch of Peace to the deputy mayor of Kamienna Góra

"Za wszystko co robisz dla lepszego świata wokół nas. I za inspirację, którą przynosisz innym." Arkadiusz Dybiec utytułowany Posłańcem Pokoju.

"For everything you do for a better world around us. And for the inspiration you bring to others." Arkadiusz Dybiec titled Messenger of Peace.

Chwila ciszy, odnajdywanie Pokoju w nas

A moment of silence, finding Peace within us

Pochodnia Pokoju w rękach Posłańca Pokoju, Pana Arkadiusza Dybiec, piękny napełniający nadzieją widok

The Torch of Peace in the hands of the Messenger of Peace, Mr. Arkadiusz Dybiec, a beautiful sight filling with hope

"Za wszystko co robisz dla lepszego świata wokół nas. I za inspirację, którą przynosisz innym." Arkadiusz Kurnyta utytułowany Posłańcem Pokoju.

"For everything you do for a better world around us. And for the inspiration you bring to others." Arkadiusz Kurnyta titled Messenger of Peace.

Zastępca Burmistrza Paweł Fryc wkłada swoją pokojową intencję do Pochodni Pokoju

Deputy Mayor Paweł Fryc puts his peaceful intention into the Torch of Peace

Peace Run nad zalewem w Kamiennej Górze

Peace Run by the reservoir in Kamienna Góra

Zastępca Burmistrza, Pan Paweł Fryc biegnie w intencji Pokoju

Deputy Mayor, Mr. Paweł Fryc is running for Peace

Peace Run w Kamiennej Górze

Peace Run in Kamienna Góra

Biegacze Peace Run eskortowani przez policję w Kamiennej Górze

Peace Run runners escorted by the police in Kamienna Góra

Radość płynąca z faktu niesienia Pochodni Pokoju jest ogromna, nogi biegną same...

The joy of carrying the Torch of Peace is enormous, legs run by themselves...

Lokalni Biegacze niosą Pochodnię Pokoju, prowadzą Peace Run do Pisarzowic

Local Runners carry the Torch of Peace and lead the Peace Run to Pisarzowice

Na dobiegu do Pisarzowic tyły zabezpieczała nam Straż Pożarna

On the run-in to Pisarzowice, the Fire Brigade secured our rear

Napotkani ludzie chętnie wkładają swoje Propokojowe intencje do Pochodni

People you meet willingly put their Pro-Peace intentions into the Torch

Peace Run przy asyście lokalnej Straży Pożarnej i miłośników sportu dobiega do Szkoły w Pisarzowicach

Peace Run, assisted by the local Fire Department and sports enthusiasts, reaches the school in Pisarzowice

Dom Dziecka "Pocieszanka" z Pisarzowic przygotował miłą, powitalną niespodziankę, biegacze byli wzruszeni

The "Pocieszanka" Children's Home from Pisarzowice prepared a nice welcome surprise, the runners were touched

Gry i zabawy sportowe

Games and sports activities

Gry i zabawy sportowe

Games and sports activities

Gry i zabawy sportowe

Games and sports activities

Malunki stworzone przez młodzież z okazji zagoszczenia Peace Run w Pisarzowicach

Paintings created by young people on the occasion of the Peace Run in Pisarzowice

Chwila ciszy, odnajdywanie Pokoju w nas

A moment of silence, finding Peace within us

Pochodnia Pokoju w ręce Pani Dyrektor Aldony Chwalińskiej-Kunsztal ze Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Pisarzowice

Torch of Peace in the hands of Principal Aldona Chwalińska-Kunsztal from the Primary School. Irena Sendler in Pisarzowice

Pochodnia Pokoju trzymana jednocześnie przez wójta i sołtysa

The Torch of Peace held simultaneously by the mayor and the village head

Pisarzowice, Pochodnia Pokoju w rękach lokalnej społeczności

Pisarzowice, Torch of Peace in the hands of the local community

Występ grupy lokalnych dzieci, wspaniały prezent dla zebranych gości, piękny taniec z utworem "Imagination" Johna Lennona w tle

A performance by a group of local children, a great gift for the gathered guests, a beautiful dance with John Lennon's "Imagination" in the background

"Za wszystko co robisz dla lepszego świata wokół nas. I za inspirację, którą przynosisz innym." Tytuł Posłaniec Pokoju przyznany Pani Joannie Pociecha

"For everything you do for a better world around us. And for the inspiration you bring to others." The title of Messenger of Peace awarded to Mrs. Joanna Pociecha

"Za wszystko co robisz dla lepszego świata wokół nas. I za inspirację, którą przynosisz innym." Tytuł Posłaniec Pokoju przyznany Pani Agnieszce Banach-Górczyk

"For everything you do for a better world around us. And for the inspiration you bring to others." The title of Messenger of Peace awarded to Mrs. Agnieszka Banach-Górczyk

Przepyszny, truskawkowy placek upieczony przez ekipę Rodzinnego Domu Dziecka "Pocieszanka", którym Maciek częstował wszystkich obecnych

Delicious strawberry cake baked by the team of the "Pocieszanka" Family Children's Home, which Maciek served to everyone present

Ciasto było bardzo smaczne, ciężko było przestać je jeść

The cake was very tasty, was hard to stop eating it

Dzieci biegnące dookoła świata...i to zaledwie w jedną minutę

Children running around the world... in just one minute

Dzieci honorują biegaczy Peace Run okolicznościowym medalem "Ambasador światowego Pokoju", bardzo wzruszający moment

Children honor the Peace Run runners with the "Ambassador of World Peace" medal, a very touching moment

Gospodarze przywitali biegaczy Peace Run pysznymi owocami i bardzo smacznymi kanapkami, a także pomidorami bogatymi w potas, dodało nam to tyle energii, że zamiast zakończyć dystans dnia w Kowarach, pobiegliśmy do Karpacza... do stóp Śnieżki, bardzo dziękujemy :)

The hosts welcomed the Peace Run runners with delicious fruit and very tasty sandwiches, and also tomatoes rich in potassium, it gave us so much energy that instead of finishing the run in Kowary that day, we ran to the Karpacz... to the foot of the mountain Śnieżka, thank you very much

Pamiątkowa fotografia przed Zespołem Szkół w Pisarzowicach

A commemorative photo in front of the School in Pisarzowice

Po bardzo serdecznym ugoszczeniu przez społeczność Pisarzowic nogi niosły nas same

After a very nice welcome from the community of Pisarzowice, our legs carried us by themselves

Torch carried by
Apaguha Veselý (Czech Republic), Balavan Thomas (Great Britain), Gundega Gaile (Latvia), Helene Beyer (Germany), Igor Hanusek (Poland), Ilvaka Němcová (Czech Republic), Jan Palasz (Poland), Jana Dušková (Czech Republic), Michaela Zdeňková (Czech Republic), Oleksii Sykal (Ukraine), Pathik Kozub (Czech Republic), Petr Hlava (Czech Republic), Petra Kasperová (Czech Republic), Ronivon Oliveira (Brazil), Sandro Zincarini (Italy), Viliam Segeda (Slovakia), Zigi Krasun (Poland).  
Accompanied by  
Agnieszka Banach-Górczyk, Arkadiusz Dybiec, Pepino
Photographers
Ronivon Oliveira, Sandro Zincarini
The torch has travelled 53.0 km from Wałbrzych to Kowary.

Latest reports from Poland - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all