Sept. 9, 2023 Live from the road

Ogre - Jelgava

Reported by Emanuels Putans 104.0 km

Start at Ogre Region Sports Centre. We are joined by a group of triathletes.

Starts pie Ogres Novada sporta centra. Miera skrējienam pievienojas triatlonistu komanda.

It is nice to run in forest too.

Skrējiens pa mežu ir jauka pārmaiņa.

Breather after hills.

Atelpa pēc kalniņiem.

This kind gentlemen gave us honey as a present.

Šis jaukais kungs mums uzdāvināja medus burciņu.

Unexpectedly Peace Runners stumbled upon Peace Valley. In the region household cafes were opening their doors for visitors.

Pavisam negaidīti Miera skrējiena dalībnieki sasniedza "Miera ieleju" - novadā bija mājas kafejnīcu diena.

Arturs was really inspired by the message of Peace Run - Peace begins with me.

Artūru ļoti iedvesmoja Miera skrējiena vēstījums - Miers sākas ar mani.

Children from Iecava bringing the Torch to their city.

Bērni no Iecavas ienes lāpu savā pilsētā.

Peace Runners at Latvian Peace Pagoda.

Miera skrējiens piestāj pie Latvijas Miera pagodas.

Flame of the Peace Torch lit many small candles that were placed at the base of Pagoda.

Ar miera lāpas liesmu tika iedegtas svecītes, ko nolikām pagodas pakājē.

At Iecēni we were met by super excellent runners.

Iecēnos satikām tiešām izcilus skrējējus.

At Ozolnieki stadium the Torch was received by the vice mayor of Jelgava region, Ilze Vitola.

Pie Ozolnieku stadiona lāpu saņēma Jelgavas novada domes priekšsēdētāja vietniece, Ilze Vītola.

The Torch was received by people from Jelgava, that carried it to the heart of their city.

Miera lāpu saņēma jelgavnieki, lai to nestu līdz savas pilsētas sirdij.

Certificate of Appreciation was received by Running club "Ozolnieki" and Alona Fomenko, the sports coordinator of Jelgava city.

Pateicības rakstu saņēma skrējēju klubs "Ozolnieki" un Aļona Fomenko, sporta koordinatore Jelgavā.

Dreaming of world peace...

Sapņojot par pasaules mieru...

Torch carried by
Devashishu Torpy (Europe), Edgars Ancans (Latvia), Emanuels Putans (Latvia), Gianluca Marangon (Croatia), Gints Peleckis (Latvia), Homagni Baptista (Australia), Kaspars Zakis (Latvia), Kristine Markevica (Latvia), Mahiya Lindner (Germany), Olena Konova (Ukraine), Vira Savina (Ukraine).  
Accompanied by  
Latvian runners
Photographers
Homagni Baptista
The torch has travelled 104.0 km from Ogre to Jelgava.

Latest reports from Latvia - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all