PEACE RUN

Croatia 1 January: Dubrovnik

Croatia launches the Peace Run 2015

Utrka Mira 2015. startala je u Hrvatskoj

Dubrovnik is a Croatian city on the Adriatic Sea.

Dubrovnik je hrvatski grad na Jadranskom moru

Dubrovnik is among the 10 best preserved medieval walled cities in the world and is recognsed as a UNESCO world heritage site.

Dubrovnik je između 10 ponjabolje očuvanih srednjovjekovnih gradova i kao takav je na UNESCO-vom popisu Svjetske baštine.

Our team with Mayor of Dubrovnik, Andro Vlahušić, in front of the Orlando's column.

Naš tim sa gradonačelnikm Dubrovnika, Androm Vlahušićem, ispred Orlandovog stupa.

Our first Peace Run for the year was taking part in a 10 km race through the streets of Dubrovnik.

Naša prva Utrka Mira za ovu godinu je bilo sudjelovanje u 10 km utrci kroz ulice Dubrovnika.

Race manager and Peace Run patron warmly welcomed us on the main stage.

Direktor utrke i prijatelj Urke mira, g. Mišo Mihočević, srdačno nas je dočekao na glavnoj pozornici.

We sang the Peace Run song.

Odpijevali smo pjesmu Utrke Mira.

Mišo lit the first peace-flame in 2015.

Mišo je zapalio prvi plamen mira u 2015.

The front runners hold the torch.

Prednji trkači drže baklju.

The eventual women's winner, Matošević Matea, made a wish for peace.

Ženska pobjednica, Matošević Matea, zaželjela je mir.

Ready, set...

Priprema, pozor...

Go!!

Kreni!

Many of the team ran as a group.

Mnogi iz tima trčali su u grupi.

The route was very hilly with the only level part being in the old city.

Ruta je bila vrlo brdovita a ravni dio bio je samo unutar zidina staroga grada.

Lots of runners were delighted to run with the torch.

Mnogi trkači bili su presretni što su trčali sa bakljom.

Croatian coordinators Mirela (left) and Drazen (second from right)

Hrvatski koordinatori Mirela (lijevo ) i Dražen (drugi s desna).

The beautiful blue of the Adriatic.

Prekrasno plavetnilo Jadrana.

One of the faster runners.

Jedan od najbržih trkača.

Harita leads the team to the finish line.

Harita vodi tim do ciljne linije.

Samalya and Abhinabha came third and fourth respectively.

Samalya i Abhinabha stigli su treći, odnosno četvrti.

Salil captures Mirela and Darzen's enthusiatic feelings about the race.

Salil je uhvatio Draženov i Mirelin entuzijazam zbog utrke.

Samalya collectes his prize.

Samalya je uzeo svoju nagradu.

Post race celebrations.

Proslava nakon utrke.

Sunset in Dubrovnik. All the best for the new year!!!

Zalazak sunca u Dubrovniku. Sve najbolje u Novoj godini !!!