Sij. 1, 2016 Live from the road

Dubrovnik

Reported by Dražen Vassung 10.0 km

Here we are again – back in Adriatic beauty, city of Dubrovnik, to light first Torch for Peace in 2016. Small team of 12 (11 on the photo and one behind the camera) is getting ready for the DuRun 10 and lighting of the Peace torch.

Evo nas, ponovno smo tu – u jadranskoj ljepotici, Dubrovniku, spremni za paljenje prve baklje u Novoj 2016. Mali dvanaesteročani tim (11 na fotografiji I jedan iza kamere) se priprema za DuRun 10 i paljenje baklje.

It is very lively before the race. Main promenade in Dubrovnik – Stradun - is filled with cheerful people enjoying the sun and beautiful sounds of Dubrovnik Symphonic Orchestra. It is imperative to look good . Melodious sounds of Strauss’s and Tchaikovsky’s waltzes are echoing through old town walls. Good overture for Peace run “runners, not singers” choir.

U Gradu je vrlo živahno prije utrke. Glavna šetnjica – Stradun - prepuna je dobro raspoloženih šetača koji uživaju u suncu i predivnoj glazbi Dubrovačkog Simfoniskog orkestra. Vrlo je važno biti otmjeno odjeven . Starim gradskim zidinama odzvanjaju umilni zvuci valcera Straussa i Tchaikovskog. Dobar su uvod za nastup za nastup našeg zbora Utrke Mira – trkača koji pjevaju .

Official ceremony is starting….

Počinje službena ceremonija…..

Runners are warmly greeting their old friend and patron, race manager, Mr. Mišo Mihočević.

Trkači toplo pozdravljaju svog starog prijatelja i pokrovitelja, direktora utrke, g. Mišu Mihočevića.

PEACE TORCH IS LIT.

BAKLJA JE UPALJENA.

Mišo’s kind words were uplifting as always. Peace Run really appreciate such friends.

Mišin kratki govor je kao i uvijek bio nadahnjujuć. Nama iz Utrke Mira izuzetno jedrago što imamo takvog prijatelja.

Peace Run choir shows gratitude with Peace Run song. Our small choir sang it bravely, with full hearts.

Trkači Utrke Mira zahvaljuju svojim domaćinima pjevanjem himne Utrke Mira. Naš mali zbor je punim srcem, hrabro otpjevao himnu.

First steps of Peace Run in 2016 will again be running through streets of Dubrovnik, on beautiful and scenic 10 km race – DuRun.

Prve korake Utrka mira u 2016 će ponovno načiniti po dubrovačkim ulicama, istrčavajući prelijepu utrku na 10 km – DuRun.

Main runners are getting ready. Some of them contenders for Olympics in Rio.

Glavni trkači su spremni za start. Neki od njih već imaju ulaznicu za Olimpijadu u Riju.

…. and we are off!!!

... krenuli smo!!!

Race is not easy at all, long, steep uphills and short downhills

Utrka uopće nije jednostavna – duge i strme uzbrdice i kratke nizbrdice.

Race is over. We are entering finish lin with smiles on our faces.

Utrka je gotova. Ulazimo u ciljnu ravninu s osmijesima na licima.

As a good host, Mišo is welcoming Torch and runners at the finish line. We thank him for everything.

Dobri domaćin Mišo spremno dočekuje Baklju i trkače na ciljnoj ravnini. Hvala mu na svamu.

Runner are eager to hold the Torch…..

Svi trkači žele dotaknuti baklju….

… even the Jedi knight on vacation in Dubrovnik. The force is with the Torch.

… čak i Jedi vitez na odmoru u Dubrovniku. Sila je uz Baklju

Happy faces of runners and spectators …..

Sretna lica trkača i gledatelja…..

… and cheerful Peace Run team. Big thanks to team from Banja Luka and Magda from Greece.

… i veseli tim trkača Utrke Mira. Veliko hvala ekipi iz Banja Luke I Magdi iz Grčke.

Torch carried by
Amur Basic (Bosnia and Herzegovina), Damir Bašić (Bosnia and Herzegovina), Dragan Pilipović (Bosnia and Herzegovina), Dražen Vassung (Croatia), Ljiljana Miljković (Bosnia and Herzegovina), Ljubinka Bjelić (Bosnia and Herzegovina), Magda Haidu (Greece), Mihailo Milosavljević (Bosnia and Herzegovina), Mira Krklić (Bosnia and Herzegovina), Mirela Vassung (Croatia), Slađana Prole (Bosnia and Herzegovina), Toyesa Mrkonjić (Croatia).  
Photographers
Toyesa Mrkonjić
The torch has travelled 10.0 km in Dubrovnik.

Latest reports from Croatia - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all