Sept. 7, 2023 Live from the road

Raiskums - Sēja

Reported by Emanuels Putans 94.0 km

Working on the schedule the night before...

Gatavojam nākamās dienas grafiku...

Sunrise above the lake...

Saullēkts virs ezera...

Expressing gratitude to the owner of camping "Apaļkalns".

Izsakām pateicību kempinga "Apaļkalns" saimniekam par naktsmītnēm.

In the Ledurga dendrological park...

Lēdurgas dendroloģiskajā parkā...

Peace Runners are being spoiled by food made on campfire.

Latvija mūs izlutina ar uz uguns gatavotu ēdienu.

Strength circle.

Spēka aplis.

On the side of a road we were greeted by musicians from folklore group "Delve"

Ceļa malā mūs sagaidīja muzikanti no folkloras grupas "Delve".

The Torch is carried by Olympic champion in luge, Kristers Aparjods.

Lāpu nes olimpiskais čempions kamaniņu sportā, Kristers Aparjods.

Finding peace within...

Miers ir mūsos pašos...

These seniors were also enthusiastic and put their goodwill in the Torch.

Arī seniori bija entuziastiski un "ielika" savas labās domas lāpā.

Normunds Licis, the mayor of Saulkrasti, is receiving the Certificate of Appreciation.

Pateicības sertifikātu saņem Saulkrastu domes priekšsēdētājs, Normunds Līcis.

Dancing group "Fractus"

Deju kolektīvs "Fractus".

These policemen for a few hours took care of the safety of Peace Runners.

Šie policisti vairāku stundu garumā rūpējās par Miera skrējēju drošību uz ceļa.

Seja's folkgroup "Dviga".

Sējas folkgrupa "Dvīga".

The Great Oak tree of Seja (this tree is more than 500 years old!) was dedicated as Sri Chinmoy Peace-Blossom.

Sējas dižozols (vairāk nekā 500 gadu vecs) tika veltīts miera iniciatīvai "Šrī Činmoja miera ziedi".

Torch carried by
Baiba Mennika (Latvia), Devashishu Torpy (Europe), Edgars Ancans (Latvia), Emanuels Putans (Latvia), Gianluca Marangon (Croatia), Gints Peleckis (Latvia), Homagni Baptista (Australia), Kaspars Zakis (Latvia), Kristine Markevica (Latvia), Mahiya Lindner (Germany), Olena Konova (Ukraine), Vira Savina (Ukraine).  
Accompanied by  
Latvian runners
Photographers
Homagni Baptista
The torch has travelled 94.0 km from Raiskums to Sēja.

Latest reports from Latvia - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all