Turkey 29 September: Güzelyalı - Çanakkale

Visiting colleges in Çanakkale

After short run during which we actually lost somewhere our support vehicle (with a driver) we arrived to the first school - Çanakkale Koleji.

Kısa sabah koşudan sonra ilk okula koşarak geldik - Çanakkale Kolejine.

Explaining what relay is.

Meşaleyle bayrak yarışı ne demek anlatma.

The school headmaster.

Okul müdürleri.

It was pretty cold, so some running always helps to warm up.

Hava soğuktu ve bu durumda kısa bir koşu yardım eder.

Students and teachers. Who is who?

Öğrenciler ve öğretmenler.

Perfect stand for the Torch while we finish tea.

Meşale için iyi bir duruş.

To the second school we took it through countryside.

İkinci okula köy yolunda koştuk.

Meeting children at the garden of Doğa Koleji.

Çocuklarla Doğa Koleji bahçesinde toplandık.

Playing several games.

Oyunları oynadık.

These are not prisoner, but curious little observers.

Bunlar tutuklular değil, bunlar küçük ve meraklı gözlemciler.

Selfies always popular in Turkey.

Selfi daima popüler.

And running around and towards the next school...

Bahçede koşu ve sonra sonraki okula devam ettik...

... İsmail Kaymak Special Elementary school.

... İsmal Kaymak Özel Okulu.

Hi!

Selam!

Run!

Koşu.

Selfie!

Selfi!

School headmaster with the Peace Torch.

Müdür bey Barış Meşalesi ile.

There is always time for another tea!

Çay için daima zaman var!