Eki. 23, 2017 Live from the road

Eğridir - Burdur

Reported by Ondřej Mocný 68.0 km

Starting from Lake Eğirdir.

Eğirdir Gölüden başladık.

The water is so clean that you can drink from it, locals say.

Su burada çok temiz. Aslında onu içebilirsiniz.

The Mayor of Eğirdir welcomed us most kindly.

Eğirdir Belediye Başkanı bize selam söyledi.

We met local children at the school near Eğirdir castle.

Çocuklarla kalenin yakındaki okulda toplandık.

We felt peace.

Barışı hissettik.

And made a wish.

Ve bir dilek dildik.

We ran around the school.

Okulun etrafında koşstuk.

And then we were invited to Mayor's office for green tea and local exceptional apples.

Ve sonra birkaç çocuk ile Belediye Başkanı bizi yeşil çay için davet etti.

Our many thanks for the Eğirdir town to take part in the Peace Run!

Eğirdire katılmak için kalbimizden teşekkür ederiz!

Here the dogs are also very friendly.

Burada köpekler de çok nazik.

We then moved on to plant 10 Peace Trees.

Sonra Barış Ağaçları beraber diktik.

There was a Peace Tree for every runner.

Her koşucu için bir Barış Ağacı vardı.

Nazan and Mr. Mayor.

Belediye Başkanı ve Nazan hanım.

The trees are at the shore of Lake Eğirdir.

Ağaçlar Eğirdir Gölünün sahilinde.

The Eğirdir castle or settlement is around 7000 years old.

Eğirdir kalesinde insanlar 7000 yıl boyunca yaşadı.

And then it was time to start climbing some hills.

Ve sonra tepelere koşmak için iyi bir zaman vardı.

This area is famous for high quality apples.

Bu il yüksek kaliteli elmalardan meşhur.

Some of the beautiful and peaceful views during the Peace Run.

Barış Koşusunda güzel manzaralar var.

We met with a nice lady while running. A very happy woman.

Yolda güzel insanlarla tanıştık.

We present ourselves at Doğa College.

Doğa Kolejinde çocuklarla görüştük.

The children were dynamic and happy to meet visitors.

Çocuklar çok heyecanlı ve dynamik idi.

All of us performed something to give hints about their country, so the children had to guess which country we were from.

Hangi ülkelerden geliyoruz çocuklar tahmin etmelidiler.

Trying to feel peace....

Barış hissetmeye çalıştık...

Short exercise because it was cold in the wind.

Kısa bir beden egzersizi yaptık.

Everybody could hold the Torch and make a wish.

Her kes Meşaleyi tutabilirdi ve içine bir dilek verebilirdi.

On the way out everybody wanted to give or take high five.

Çıkarken her kes çak çak yaptı.

More and more.

Daha çok ve daha çok.

Josef providing some inspirational stories.

Josef birkaç ilham veren hikayeleri paylaşıyor.

The kids sang the İzmir song most powerfully.

Çocuklar çok güçlü ve tüm kalpten İzmir şarkısı söylediler.

Everybody listened very attentively.

Dikkatlı dinledik.

The art corridor where students can present themselves.

Bu "sanat caddesinde" çocuklar kendi işleri gösterebilirler.

We say goodbye and thank you meeting us!

Bizimle karşılamak için teşekkürler ve hoşçakalın!

Several kids joined on our way through villages.

Köylerin içinden birkaç çocuk bize katıldık.

They begun to run wıth us.

Strong sportsman.

Güçlü bir sporcu.

Josef trying to inspire...

Josef ilham vermeye çalışıyor...

We finished by running into Burdur.

Bugün Burdur merkezinde bittik.

Torch carried by
Josef Sverma (Czech Republic), Katharina Brötzner (Austria), Krzysztof Krawczak (Poland), Luis Pedro Romero Perez (Guatemala), Nazan Akay (Turkey), Ondřej Mocný (Czech Republic), Sukhada Korshunova (Russia), Todorka Petrovska (North Macedonia).  
Photographers
Josef Sverma, Nazan Akay
The torch has travelled 68.0 km from Eğridir to Burdur.

Latest reports from Turkey - 2019

view all

Latest reports - around the world:

view all