Turkey 10 October: Gönen - Çan

From one school to another

The whole Gonen school was up on their feet...

Gönen'de tam okul hazırladı...

...ready to do some morning exercise!

...sabahleyin küçük bir egzersiz yapmak için.

We felt peace.

Barışı hissettik.

And the school received from us this picture and Certificate of Appreciation for participating.

Okul katılmak için bizden bu güzel resmi ve teşekkür belgesi aldı.

First running of the day.

Günün ilk koşu.

The countryside gets more and more hilly.

Tepeler geliyor.

Making our beautiful car more beautiful. The most beautiful in the world.

Güzel arabamızı daha güzel yapıyoruz.

It was quite crowded in Yenice.

Yenice'de kalabalıktı. Çok güzel!

Peace is friendship.

Arkadaşlık, dostluk - bu barış.

The city and the school both received painting and certificate of appreciation for preparing this nice meeting.

Okul ve Belediye bizden resimler ve teşekkür belgesi aldı. Teşekkür ederiz!

Surrounded by childrens' curiosity.

Çocuklar çok merak ediyor :)

We found some time in our schedule for tea in front of the municipality building.

Belediyenin önünde çay için zaman bulduk.

Thank you for hospitality and nice presents!

Yardımsever insanlara teşekkür ediyoruz!

Very happy to receive these salted nuts as a present from a passer-by.

Bu tuzlu fıstıklarıdan çok hoşlandık. Hediye için teşekkürler.

Arriving to Çalköy.

Çalköy'e koşarak geldik.

We'll take this nice picture with us to display it in Rome next year. Thank you.

Bu güzel resim Roma'ya göndereceğiz. Gelecek Eylül'de orada tekrar özel gösterisi olacak.

The headmaster takes children on a run.

Müdür bey ve çocuklar koşuya katıldı.

School in Çalköy is colorful.

Çalköy okulu çok renkli.

Shortened history of Turkey.

Kısa Türk tarihi.

We had some extra time to play couple of games.

Yedek zaman vardı ve birkaç oyunu oynayabildik.

In Çan they have this "peace promenade".

Çan'a ulaştık. Orada bu güzel "barış yolu" var.

We also checked upon Peace Trees that were planted here 3 years ago. They keep growing :)

Ayni zamanda üç yıldan önce diken Barış Ağaçları kontrol ettik. Büyüyorlar :)