Lip. 22, 2022 Live from the road

Udvar - Đakovo

Reported by Gordana Petrovčić 89.0 km

Welcome to Croatia dear friends! :)

Dobro dosli u Hrvatsku dragi prijatelji! :)

Passing the Torch from Hungary to Croatia...

Predaja baklje...

We took a group photo before we said goodbye to our Hungarian team! Thank you so much for your heartfelt wishes. We will carry them with us all the way...

Prije nego smo se oprostili od naseg madjarskog tima, slikali smo se zajedno! Hvala puno na vasim zeljama od srca! Nositi cemo ih s nama cijelim putem...

We felt lucky, there is no hills in this area, so our first steps were quite easy...

Osjecali smo se sretno jer u ovome kraju nema brdasca, pa su nasi prvi koraci bili prilicno lagani...

... just long, lonely roads...

...samo duge, usamljene cese...

...ideal for riding a bike..

...idealne za bicikliranje...

...but also for running...

...takodje i za trcanje...

Although signs were showing there was danger of animals on the street, we didn't met any...

Iako je znak pokazivao da postoji opasnost od zivotinja na cesti, mi ih nismo sreli...

...we continued together toward city Beli Manastir...

...boys speed it up. Like they are practicing for Olympics! :)

...decki su ubrzali. Kao da treniraju za Olimpijadu!

It was national holiday, so we were very grateful that representative of the city had a time to meet us!

Iako je danas bio drzavni praznik, predstavnik grada se nasao s nama! Jako smo zahvalni na tome!

We exchanged gifts...

Razmijenili smo darove...

...and we took together a few symbolic steps...

...potrcali zajeno par simbolicnih koraka...

90 kilometers of running were ahead of us...

90 km trcanja su bila ispred nas...

...but with good team nothing is difficult...

...ali sa dobrim timom nista nije tesko...

Along the way we met some sunshine in a human form! Your smiles keeps us going...

Na nasem putu smo susreli dva sunca u ljudskoj formi! Vasi osmjesi nam pomazu da nastavimo...

Sweet unexpected meeting on the street! Thank you for your kindness and encouragement!

Slatki, neocekivani satanak na cesti! Hvala za vasu ljubaznost i ohrabrivanje!

...flags were flying, as well as we...

...zastave su letjele, kao i mi...

...reaching the town of Belisce...

...dosli smo do Belisca...

Kids were waiting us! Thank you for such a nice welcome...

Djeca su nas docekala! Hvala puno za tako lijepu dobrodoslicu!

Today was first day of summer holidays, so schools were closed, but that didn't stop kids for meeting us. A lots of thanks for running with us!

Danas je prvi dan ljetnih praznika, skole su zatvorene, ali to nije sprijecilo djecu da nas susretnu! Neizmjerno vam hvala sto ste trcali s nama!

...every few hundreds of meters a new groups of kids were joining us...

...svakih par sto metara nove grupe djece su nam se prikljucivale...

Thank you for your kind support!

Hvala na ljubaznoj podrsci!

...we reached a meeting place...

...dosli smo do mjesta sastanka...

...and continued to play with kids...

...i nastavili se igrati s djecom...

...after a lot of excitement we took a moment to find a peace in our heart...

...nakon puno uzbudjenja, uzeli smo par trenutaka da pronadjemo mir u srcu...

..everybody passed the torch...

...svi su držali baklju...

Thank you for your lovely dance!

Hvala na drazesnom plesu!

Thank you so much for such a wonderful meeting!

Hvala Vam puno na tako predivnom sastanku!

The fastest runner from Portugal against the fastest runner from Belisce. Can you guess who won? :)

Najbrzi trkac iz Portugala protiv najbrzeg trkaca iz Belisca! Jel mozete pogoditi tko je pobijedio?

We really enjoyed your hospitality and friendship! We will be back for sure...

Stvarno smo uzivali vasu gostoljubivost i prijateljstvo! Vratit cemo se sigurno...

...a new groups of runners joined us...

...nove grupe trkaca su nam se pridruzile...

....and continued with us running to city Valpovo..

...i nastavile sa nama do Valpova...

Temperature was climbing...

Temperatura je rasla...

...so we hide ourselves under the tree..

...pa smo se sakrili pod drvo...

...and enjoyed a wonderful singing performances! Thank you for the music!

...i uzivali u predivnim pjesmama! Hvala za muziku!

...a lovely lady wish us all the best...

...drazesna gospodja nam je pozeljela sve najbolje na nasem putu...

Thank you so much for such a lovely meeting...

Hvala Vam puno na tako drazesnom sastanku...

...it was time to get back on the road...

...doslo je vrijeme da se vratimo na cestu...

In order to be faster, we split a team and proved that "all roads lead to Rome"! Although 3 runners accidentally took tree different roads ...

Da bi bili brzi, podijelili smo tim i dokazali da "Svi putevi vode u Rim." Iako su 3 trkaca slucajno odabrala
tri razlicite ceste...

...we reached Djakovo together and on the time! We met a local runners who joined us all the way to city center. Thank you for such a nice welcome!

...stigli smo u Djakovo zajedno i na vrijeme. Na ulazu u grad nas je docekala grupa trkaca te nam se pridruzila sve do centra grada! Hvala za tako divnu dobrodoslicu!

...running trough the city ...

...trcali smo kroz grad...

The Croatians proofed to be really athletic: in each place we had runners who carried the torch into their community.

Hrvati su pokazali da su stvarno atleticari: u svakome mjestu smo imali trkace, koji su ponjeli baklju u svoju zajednicu.

Djeca u Djakovu idu prema glavnom trrgu!

...our theatrics performances...

...nase teatralne predstave...

...always make kids smiling...

...uvijek nasmijese djecu...

Will we leave our friend on the floor?! No, we will help him, even if he is very, very heavy...

Hocemo li ostaviti naseg povrijedjenog prijatelja na podu? Ne, pomoci cemo mu, cak i ako je jako, jako tezak...

Together we are stronger...

Zajedno smo jaci...

Thank you everybody for a perfect day!

Hvala svima na savrsenom danu!

Torch carried by
Alexander Gavrilenko (Ukraine), Gesiane Nascimento (Brazil), Gordana Petrovčić (Croatia), Gundega Gaile (Latvia), Helen Beyer (Germany), Jelena Pribanic (Croatia), Katarina Hadzic (Croatia), Mahiya Lindner (Germany), Ricardo Mota (Portugal), Robert Benedek (Hungary), Tatyana Troyanovich (Ukraine), Tünde Fülöp (Austria).  
Photographers
Gordana Petrovčić, Ricardo Mota
The torch has travelled 89.0 km from Udvar to Đakovo.

Latest reports from Croatia - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all