Juni 21, 2022 Live from the road

Baja - Udvar

Reported by Kuladhara Cimmer 69.0 km

Excellent acommodation in Baja, in the Ciszterci House.

Kiválló szállásunk volt a bajai Ciszterci házban.

The program was held at Baja's main square.

Ünnepség Baja főterén.

Neimar 2

Neimar 2.

The assistant mayor of the city received the torch.

Polgármester helyettes úr vette át a fáklyát a város nevében.

Diplomas for the local organizers.

Oklevelet kaptak a helyi szervezők.

A local choir is performing.

Egy helyi kórus részt vett a műsorban.

Aerobic for the soul.

Aerobik a kilazuláshoz.

No age limits.

Korhatár nélkül.

Robi in action.

Robi mozgásban.

Bátaszék.

Bátaszék.

The famous church of Bátaszék. The sixth tallest building in Hungary.

A híres bátaszéki templom. Az ország hatodik legmagasabb épülete.

The mayor of Bátaszék receiving the torch.

Bátszék polgármestere a fáklyával.

A really beautiful church.

Ritka szép templom!

The most famous fresco of the church.

A templom leghíresebb freskója.

Reception in Mohács.

Mohácsi fogadás.

Our main local torch carrier.

A fő fáklyahordozónk.

Running makes us hungry....

A futástól megéhezünk...

The vice mayor received the torch and gave an excelent speach.

Az alpolgérmester úr fogadta a fáklyát és nagyon inspiráó beszédet mondott.

The coach of the children athletic team, who himself also run the whole local route.

Az atléták edzóje. aki maga is végigfutotta teljes helyi távot.

Mohács embodies our ideals.

Mohács a mi városunk.

Close to the border.

A határ közelében.

Torch carried by
Hungarian Runners (Hungary), International Runners (Hungary).  
Photographers
Emese Gerő, Kuladhara Cimmer
The torch has travelled 69.0 km from Baja to Udvar.

Latest reports from Hungary - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all