• Hungary
  • Hungary2
  • Hungary5
  • Hungary4

A Békefutás filozófiája

 

MOTTÓNK

 A futás mottója így hangzik: „Tégy egy lépést a békéért!"

Ez a lépés lehet valódi vagy jelképes. A Békefutás célja egy egyszerű gondolatra épül. Ha én teszek egy lépést vagy erőfeszítést a harmóniáért, vagy ha én magam akár csak egy percre is békésebbé váltam, akkor ezáltal a világ is egy picit jobbá lett. Ahelyett, hogy bírálnánk a világot, megtesszük azt, ami a saját felelősségünk: önmagunkban és közvetlen környezetünkben a békére törekszünk. Mindössze azt reméljük, hogy rendezvényünk hitet és reményt ad ehhez, illetve elgondolkodtatja, és tudatosabbá teszi az embereket ezzel kapcsolatban.

 BÉKE ÉS HARMÓNIA

 A béke elsősorban nem a háború ellentétét jelenti, hanem a barátság a szeretet és az öröm jelenlétére utal. Ha a futáson résztvevőként vagy nézőként egy kicsit elfeledkezünk a mindennapi stresszről, akkor megérezhetjük a Békefutás igazi lényegét és energiáját. Ezt a jelképes lángot sok millió különböző nemzetiségű, bőrszínű, vallású - de szívében és vágyaiban mégis hozzánk hasonló - ember töltötte fel tartalommal. Ezt nem lehet nem érezni, mindenkinek mosolyt csal az arcára, és melegséggel tölti el az emberek szívét. S talán ez is segít abban, hogy ma egy kicsit kedvesebbek legyünk másokhoz, s meglátjuk, hogy ők is kedvesebbek lesznek hozzánk és holnap majd megint másokhoz. Ez a pozitív terjedés a jóindulatú cselekedetek lényegi sajátossága. Ha ezt képesek vagyunk közvetíteni, akkor rendezvényünk elérte a célját.

Úgy véljük, és úgy tapasztaljuk, hogy a világnak egyre jobban szüksége van az ilyen és ehhez hasonló érdekmentes rendezvényekre, s az egyes emberektől induló kezdeményezések az egész világra visszahatnak.

A harmónia szó hallatán általában a művészetekre asszociálunk: a zene dallamára vagy a képzőművészetek színeire, formáira. Minden egyes emberi lény egy egyedi hangot és egy egyedi színt képvisel a világon. De egy hang nem képes melódiát létrehozni, és egy szín sem képes szivárványt alkotni - legyen az bármilyen különleges is önmagában. Harmóniát csak közösen teremthetünk.

 SPORT

 A sport az emberek közötti harmónia megteremtésének egy nagyszerű eszköze. Amellett, hogy az egészséges életmódra nevel, játékosan és örömmel tanít meg a közösségi értékekre, segít a csapatszellem és az egység kialakításában.

A Békefutás a mozgás és a sport összekovácsoló ereje által fejleszti az egyének és közösségek közötti összetartozást és barátságot.

A futás dinamikus és felszabadító élményén keresztül a résztvevők lehetőséget kapnak, hogy egyéni erőfeszítést és konkrét lépéseket tegyenek a harmóniáért egy világméretű rendezvény keretében. Bár a Világharmónia futás nem verseny, mégis öntúlszárnyalásra ösztönzi a fáklyavivőket.

 GYEREKEK

 Reményeink szerint az idén is sok iskola és sok ezer gyerek és csatlakozik a futáshoz, hiszen a világ jövője szempontjából nagyon fontos az egyéni és közösségi harmóniára nevelés. Meg kell ismerniük, és el kell fogadniuk a világ összes népét, összes kultúráját.

A gyermekek különösen nyitottak. A futás öröme, a fáklya látványa és a rendezvény hangulata azonnal magával ragadja őket. Nem kell nekik hosszan magyarázni, hogy mi a futás célja, automatikusan látják és átérzik. Sokszor előfordul, hogy valójában ők tanítanak minket, s az ő őszinte lelkesedésük ad erőt a futóknak, hogy tovább folytassák útjukat. Gyakran hallunk csodálatos és megdöbbentő gondolatokat kis gyermekek szájából, amely azt bizonyítja, hogy teljes mértékben magukévá tették a Békefutás üzenetének lényegét. Az iskolákban általában nagy előkészület előzi meg az érkezésünket. Fellépésekkel, rajzokkal készülnek (ami természetesen a pedagógusok nagyszerű hozzáállását is dicséri). A gyerekek a leglelkesebb támogatóink.

 Idézetek Sri Chinmoy-tól, a Világharmónia Futás alapítójától

 

Ahogy a végtelen óceán számtalan cseppje,

Vagy az óriás fügefa ezernyi levele

Békében élnek egymással,

Úgy fog egy napon az összes ember

Egymás mellett élni egy tökéletes egység-világban.

 

 

Ne próbáld megváltoztatni a világot.

Kudarcot fogsz vallani.

Próbáld meg szeretni a világot.

Lám, a világ megváltozott,

Örökre megváltozott.

 

 

Szemed napsütötte mosolya

Egyenesen szíved békéjéből fakad.

 

 

Ha szíved szeretete vezet,

Életed boldogsága követni fog.