April 28, 2018 Live from the road

Sárvár - Sümeg

Reported by Devashishu Torpy 58.0 km

Today is Saturday and the beginning of the lead up to the May holiday. Children are eager to run with us into Sárvár.

Ma szombat van, a május 1-i négy napos ünnep kezdete. A gyerekek lelkesen futnak velünk Sárvárra.

In the town centre we offer our presentation.

Bemutatkozunk a városközpontban.

The Mayor welcomes the Peace Run to Sárvár and holds the torch.

A polgármester üdvözli a béke futókat Sárváron és átveszi a fáklyát.

The Mayor is just starting to get into running. He will start 2 or 3 times a week and hopes to join us for a longer distance in the future.

A polgármester épp most kezdi a futást, heti 2-3 edzéssel és reméli, hogy a jövőben hosszabb távokra is csatlakozhat hozzánk.

The temperature goes up to 30 C today!

A hőmérséklet ma már 30 C fokot is elérte.

Local runners join us for the run into Tokorcs.

Tokorcson helyi futók is csatalakoztak hozzánk.

Doves are released.

Béke galambok elengedése.

The children of Tokorcs.

A tokorcsi gyerekek.

In Celldömölk we are greeted by more runners.

Celldömölkön még több futó üdvözölt minket.

Time for Ice Cream.

Fagyizás.

As we approach Jánosháza there are more runners to join us.

Amint Jánosházára érkeztünk még több futó csatlakozott hozzánk.

Our final run for the day leads us to a Buddhist Stupa.

Az utolsó futásunk a Zalaszántói Béke Sztúpához vezetett.

The monks receive the torch.

A szerzetesek átveszik a fáklyát.

Thank you to these wonderful monks from India and Taiwan for their gracious hospitality.

Köszönjük ezeknek csodálatos indai és taiwani szerzeteseknek szíves vendéglátását.

The monks offer a Buddhist chant to bless the run. They express their support for the Peace Run saying, "It is Peace in action".

A szerzetesek egy buddhista énekkel áldották meg a futást. Szerintük a Béke Futás: "Cselekvésben megnyilvánuló béke."

The monks receive a Jharna Kala print.

A szerzeteseknek egy Jharna Kala reprodukciót ajándékoztunk.

We are invited into the meditation hall for a meditation on Peace.

A szerzetesek meghívtak bennünket a meditációs termükbe, hogy együtt meditáljunk a békéért.

Our torch is kept in a bowl of sand during the meditation.

A meditáncónk alatt a fáklyánkat egy homoktálba helyeztük az oltárra.

Visiting monks from Mongolia join us to hold the torch.

Mongóliából idelátogatott szerzetesek csatlakoztak hozzánk, hogy együtt tartsuk a kezünkben béke fáklyát.

Torch carried by
Anita Costa (Portugal), Devashishu Torpy (Great Britain), Drsalu Grünstäudl (Austria), Elvis Rodriguez (Guatemala), Gabriel Quintana (United States), Hungarian Runners (Hungary), Max Zandl (Austria), Paramanyu Lebedev (Russia), Puruvaj Nikolic (Serbia).  
Photographers
Anita Costa, Paramanyu Lebedev
The torch has travelled 58.0 km from Sárvár to Sümeg.

Latest reports from Hungary - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all