PEACE RUN

Hungary 1 May: Felsőszölnök - Three Border Point

The First of May

Today is a holiday for many countries across Europe - the First of May. To celebrate, Hungarian, Austrian and Slovenian runners are meeting at the point on top of a hill where each country has a border.

Ma nagyon sok európai országban ünnep van. Május elseje. Hogy ünnepeljünk, magyar, osztrák és szlovén futók találkoztak a Hármashatár hegyen, a három ország találkozási pontján.

Fourteen years ago on this day, in 2004, Sri Chinmoy (the founder of the Peace Run) attended a special ceremony here as the point was dedicated as a Sri Chinmoy Peace Blossom. In attendance were three mayors from the nearby region.

Tizennégy évvel ezelőtt , ugyanezen a napon, 2004-ben Sri Chinmoy (a Béke Futás megalapítója) egy különleges ünnepségre látogatott ide, mert a helyet Sri Chinmoy Béke Virággá szentelte. A három ország egy-egy polgármestere is jelen volt az ünnepségen.

The runners from Hungary arrive at the top.

A mgyar futók megérkeznek a hegycsúcsra.

Runners from Austria arrive at the top.

Az osztrák futók is felértek a hegyre.

Slovenian runners are already there!

A szlovén futók már itt vannak.

This is a sign on a trail dedicated as a Sri Chinmoy Peace Trail.

Ez a tábla jelöli Sri Chinmoy Béke ösvényét.

We observe a few minutes of silence together.

Együtt csendesedünk el egy pár percre.

The Slovenian runners sing a national song for their country composed by Sri Chinmoy.

A szlovén futók elénekelték Sri Chinmoy által komponált nemzeti dalukat.

The Hungarian singers sing their song.

A magyar énekesek eléneklik a dalukat.

The Austrian singers sing their song.

Az osztrák énekesek is eléneklik a dalukat.

Tasty treats are passed around.

Time to go back down.

Itt az idő, hogy visszainduljunk.

We visit a beautiful place in Hungary called the valley of Azaleas.

Meglátogattunk egy gyönyörű helyet Magyaroszágon, az Azeleás-völgyet.

The Hungarian Peace Run coordinator, Endre, presents the International Team with a cake!

A magyar Béke Futás koordinátora, Endre, egy tortát ajándékoz a nemzetközi csapatnak.

Thank you Hungary!

Köszönjük szépen Magyarország.