Mai 1, 2018 Live from the road

Felsőszölnök - Three Border Point

Reported by Devashishu Torpy 5.0 km

Today is a holiday for many countries across Europe - the First of May. To celebrate, Hungarian, Austrian and Slovenian runners are meeting at the point on top of a hill where each country has a border.

Ma nagyon sok európai országban ünnep van. Május elseje. Hogy ünnepeljünk, magyar, osztrák és szlovén futók találkoztak a Hármashatár hegyen, a három ország találkozási pontján.

Fourteen years ago on this day, in 2004, Sri Chinmoy (the founder of the Peace Run) attended a special ceremony here as the point was dedicated as a Sri Chinmoy Peace Blossom. In attendance were three mayors from the nearby region.

Tizennégy évvel ezelőtt , ugyanezen a napon, 2004-ben Sri Chinmoy (a Béke Futás megalapítója) egy különleges ünnepségre látogatott ide, mert a helyet Sri Chinmoy Béke Virággá szentelte. A három ország egy-egy polgármestere is jelen volt az ünnepségen.

The runners from Hungary arrive at the top.

A mgyar futók megérkeznek a hegycsúcsra.

Runners from Austria arrive at the top.

Az osztrák futók is felértek a hegyre.

Slovenian runners are already there!

A szlovén futók már itt vannak.

This is a sign on a trail dedicated as a Sri Chinmoy Peace Trail.

Ez a tábla jelöli Sri Chinmoy Béke ösvényét.

We observe a few minutes of silence together.

Együtt csendesedünk el egy pár percre.

The Slovenian runners sing a national song for their country composed by Sri Chinmoy.

A szlovén futók elénekelték Sri Chinmoy által komponált nemzeti dalukat.

The Hungarian singers sing their song.

A magyar énekesek eléneklik a dalukat.

The Austrian singers sing their song.

Az osztrák énekesek is eléneklik a dalukat.

Tasty treats are passed around.

Time to go back down.

Itt az idő, hogy visszainduljunk.

We visit a beautiful place in Hungary called the valley of Azaleas.

Meglátogattunk egy gyönyörű helyet Magyaroszágon, az Azeleás-völgyet.

The Hungarian Peace Run coordinator, Endre, presents the International Team with a cake!

A magyar Béke Futás koordinátora, Endre, egy tortát ajándékoz a nemzetközi csapatnak.

Thank you Hungary!

Köszönjük szépen Magyarország.

Torch carried by
Anita Costa (Portugal), Devashishu Torpy (Great Britain), Drsalu Grünstäudl (Austria), Elvis Rodriguez (Guatemala), Gabriel Quintana (United States), Hungarian Runners (Hungary), Max Zandl (Austria), Paramanyu Lebedev (Russia), Puruvaj Nikolic (Serbia).  
Photographers
Anita Costa, Paramanyu Lebedev
The torch has travelled 5.0 km from Felsőszölnök to Three Border Point.

Latest reports from Hungary - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all