júní 21, 2021 Live from the road

Reykjavík

Reported by Suren Suballabhason 127.0 km

It's the summer solstice in the country where the sun never goes down in the summer, and so we thought it fitting to organize a 24-hour Peace Run relay around the Reykjavík City Pond.

Sumarsólstöðurnar veittu okkur hvatningu til að skipuleggja sólarhringsfriðarhlaup í kringum Tjörnina.

Starting off with Suren at midnight and then Jóhann at 1 am...

Suren hóf hlaupið á miðnætti og svo Jóhann kl.1 um nótt...

...and the very fit Vasuprada going from 2-6 am!

...en Vasuprada spændi svo upp kílómetrana frá 2-6 um morguninn!

After Cristian, Laufey, Nirbhasa and Steinunn had done their share, it was time for veterans Suballabha...

Eftir að Cristian, Laufey, Nirbhasa og Steinunn höfðu hlaupið sína klukkutíma, var komið að Suballabha...

...and Pujarini to run in the relay. They both participated in the very first Peace Run in 1987.

...og Pujarini að taka þátt í þessu boðhlaupi. Þau tóku bæði þátt í fyrsta Friðarhlaupinu 1987.

These kindergartners and their teacher loved the Torch!

Þessi leikskólabörn og kennarinn þeirra voru djúpt snortin af friðarkyndlinum.

Nirbhasa ran at three different times in the relay.

Nirbhasa tók þátt á þremur mismunandi tímum.

Jónína ran so fast that she needed special earguards to protect against the wind resistance!

Jónína hljóp svo hratt að hún þurfti sérstakar eyrnahlífar til að verja sig fyrir vindmótstöðunni!

As the day progressed, more people came out and held the Torch, including this running club.

Eftir því sem leið á daginn var fleira fólk á ferli sem vildi gjarnan halda á kyndlinum, svo sem þessi hlaupahópur.

After Nirbhasa, once again, and Estela had done their miles and smiles, it was time for Roxana.

Eftir að Nirbhasa og Estela höfðu tætt í sig kílómetrana var komið að Roxönu.

This Indian family was so grateful and happy to hold the Torch.

Þessi indverska fjölskylda var full þakklætis og gleði yfir að fá að halda á friðarkyndlinum.

Jessica.

Jessica.

This young man is from Chennai, India.

Þessi ungi maður er frá Chennai á Indlandi.

Chahida was the penultimate runner and would go on to meet a lot of people.

Chahida tók næstsíðasta sprettinn í boðhlaupinu og átti eftir að hitta marga.

This family is from Mexico.

Þessi fjölskylda er frá Mexíkó.

This family is from Miami.

Þessi fjölskylda er frá Miami.

Each runner started and stopped by the Peace Tree, which the Mayor of Reykjavík planted almost exactly 8 years ago to the day, on June 20, 2013.

Sérhver hlaupari hóf og endaði við friðartréð, sem borgarstjóri Reykjavíkur plantaði fyrir 8 árum síðan, nánast upp á dag, eða 20. júní 2013.

Danival ran the last three hours, from 9 pm to midnight.

Danival hljóp síðustu 3 klukkutímana, frá kl.21 til miðnættis.

Midnight kept getting closer, and Danival showed no signs of slowing down and kept meeting people who loved to hold the Torch.

Miðnætti nálgaðist, en Danival sló ekki af og hitti áfram fjölmarga sem höfðu mikla ánægju af því að fá að halda á friðarkyndlinum.

Final selfie of Nirbhasa, Danival and the Peace Tree. That's it for this year's 24-hour Peace Run. We like them so much that there's sure to be another one.

Síðasta sjálfan með Danival, Nirbhasa og friðartrénu. Þar með lýkur sólarhringsfriðarhlaupinu í ár. Við erum svo ánægð með þessi sólarhringsfriðarhlaup að það er næsta víst að fleiri fylgi í kjölfarið.

Torch carried by
Chahida Hammerl (Iceland), Cristian Neciov (Romania), Danival Toffolo (Iceland), Estela Garcia (Spain), Jóhann Fannberg (Iceland), Jónina Gísladóttir (Iceland), Laufey Haraldsdottir (Iceland), Nirbhasa Magee (Ireland), Roxana Magdici (Romania), Steinunn Torfadóttir (Iceland), Suren Suballabhason (Iceland), Vasuprada Funk (Germany).  
Photographers
Chahida Hammerl, Danival Toffolo, Estela Garcia, Jóhann Fannberg, Nirbhasa Magee, Roxana Magdici, Suren Suballabhason
The torch has travelled 127.0 km in Reykjavík.

Latest reports from Iceland - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all