June 6, 2023 Live from the road

Jablonka - Szczyrk

Reported by Agnieszka Sarzynska 51.0 km

Thank you to a hotel in Mosorny Groń in Zawoja for hosting out team.

Dziękujemy hotelowi Mosorny Groń zw Zawoji za przyjęcie naszego zespółu.

We do not mind running uphill as at the top we are warmly greeted by students and staff from Primary School in Żarnówka.

Nie mamy nic przeciwko biegnięciu pod górę, gdyż na szczycie serdecznie przywitają nas uczniowie i pracownicy Szkoły Podstawowej w Żarnówce.

It's lovely to feel happy together.

Urocze jest wspólne odczuwanie szczęścia.

That's how we feel peace in our hearts.

W ten sposób czujemy pokój w naszych sercach.

Creating harmony...

Tworzenie harmonii...

We like friendship. :)

Lubimy przyjaźń. :)

New friends in Primary School in Żarnówka.

Nowi przyjaciele ze Szkoły Podstawowej w Żarnówce.

Running around the world in 2 minutes.

Bieganie dookoła świata w 2 minuty.

Joy gives wings.

Radość dodaje skrzydeł.

Hello and goodbye...

Powitanie i pożegnanie...

School Director of Primary School in Żarnówka, mgr Anna Bury, receiving Peace Torch Bearer Award for supporting Peace Run.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żarnówce, mgr Anna Bury, odbiera Dyplom Posłańca Pokoju za wsparcie Biegu Pokoju.

How old is he?

Ile on ma lat?

Proudly holding Peace Run flag...

Dumnie trzymając flagę Biegu Pokoju...

Can you spot a heart shape?

Czy potrafisz dostrzec kształt serca?

Let's run for peace.

Biegnijmy na rzecz pokoju.

Trying to run within the speed limit.

Próbujemy biec z dozwoloną prędkością.

Thank you to Primary School in Sucha Beskidzka for a wonderful welcome.

Dziękujemy Szkole Podstawowej w Suchej Beskidzkiej za wspaniałe przyjęcie.

A moment’s peace...

Odczuwanie pokoju...

Team work...

Praca w zespole...

School Director of Primary School in Sucha Beskidzka, mgr Danuta Pindel-Nowak, supports Peace Run initiative and receives Peace Torch Bearer Award.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Suchej Beskidzkiej, mgr Danuta Pindel-Nowak, wspiera inicjatywę Biegu Pokoju i otrzymuje Dyplom Posłańca Pokoju.

How does it feel to hold a Peace Torch?

Jakie to uczucie trzymać Pochodnię Pokoju?

Thank you to Primary School in Sucha Beskidzka. We were happy we could meet you and spend some time with you.

Dziękujemy Szkole Podstawowej w Suchej Beskidzkiej. Cieszymy się, że mogliśmy Was poznać i spędzić z Wami trochę czasu.

Double reward for spending time in nature.

Czas spędzony na łonie natury wynagradza podwójnie.

Talented athletes joining us for a short run.

Utalentowani sportowcy dołączają do nas na krótki bieg.

Running gives joy. :)

Bieganie daje radość. :)

No road is too hard when we feel peace and joy inside.

Żadna droga nie jest zbyt trudna, kiedy czujemy w sobie spokój i radość.

Guess what country we are coming from?

Zgadnij z jakiego kraju pochodzimy?

We applaud a volunteer from a School in Gilowice for an eager participation in relay run demonstration.

Nagradzamy oklaskami ochotnika z Zespolu Szkół w Gilowicach za chętny udział w demonstracji biegu sztafetowego.

Playful time in School in Gilowice.

Zabawa w szkole w Gilowicach.

Students from a school in Gilowice.

Uczniowie ze szkoły w Gilowicach.

Director of School in Gilowice, Mrs Anna Satława and Town Secretary, Mrs Sylwia Góra, happily holding Peace Torch.

Dyrektor Szkoły w Gilowicach, Pani Anna Satława i Sekretarz Miasta, Pani Sylwia Góra, radośnie trzymają Pochodnię Pokoju.

Double happiness.

Podwójne szczęście.

Thank you to Ms Anna Satława, School Director in Gilowice, and all the students for a wonderful time and participation in Peace Run event. We were truly happy to meet such warm hearted and generous people.

Dziękujemy Pani Annie Satławie, Dyrektorowi Szkoły w Gilowicach oraz wszystkim uczniom za wspaniały czas i udział w Biegu Pokoju. Byliśmy naprawdę szczęśliwi, że mogliśmy poznać tak serdecznych i hojnych ludzi.

Admiring local old architecture.

Podziwianie lokalnej starej architektury.

Beautiful heart garden...:)

Piękny ogród serca. :)

Torch carried by
Agnieszka Sarzynska (Poland), Apaguha Vesely (Czech Republic), Balavan Thomas (Great Britain), Danica Cernakova (Slovakia), Daniel Rubin (New Zealand), Devarupi Buczkowska (Poland), Erdenesaikhan Gankhuu (Mongolia), Erdenetsetseg Gankhuu (Mongolia), Jan Palasz (Poland), Krzysztof Krawczak (Poland), Padyatra Komak (Slovakia), Uugantsetseg Otgonbayar (Mongolia), Wahyu Widiyantoro (Indonesia).  
Accompanied by  
Saujanya Gzela
Photographers
Apaguha Vesely, Erdenetsetseg Gankhuu
The torch has travelled 51.0 km from Jablonka to Szczyrk.

Latest reports from Poland - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all