Čer. 7, 2023 Reportáže z trasy

border crossing in Bukovec - Jablunkov

Zapsal/a Jana Duskova, Kateřina Čigášová 8.0 km

Meeting at the Czech - Polish border.

Setkání na českopolské hranici.

Łucja Dusek, the Director of Cultural Center in the Polish village Istebna is passing the Peace Torch to Mr. Jiří Hamrozi, the Mayor of the town Jablunkov from Czech republic.

Łucja Dusek, ředitelka Kulturního centra v polské obci Istebna, předává Mírovou pochodeň panu Ing. Jiřímu Hamrozimu, starostovi města Jablunkov z České republiky.

Running together from Poland to the Czech Republic.

Společné kroky z Polska do Česka.

We were kindly accompanied to the Czech Republic by Polish pupils from the primary school in Istebna together with their teacher of Physical Education and cross-country skiing coach Małgorzata Gatej.

Do České republiky nás laskavě doprovodili polští žáci ze základní školy v Istebné se svou učitelkou tělesné výchovy a trenérkou běžeckého lyžování Małgorzatou Gatej.

Our last meeting with polish children.

Poslední ceremonie v polštine pro polské děti.

The Peace Torch was held by the Deputy Mayor from Bukovec, Mr. Janusz Motyka.

Mírovou pochodeň jsme předali také místostarostovi obce Bukovec Januszovi Motykovi.

We were welcomed at the border by a representative of the town of Bukovec, a representative of the municipality of Istebna and the Mayor of Jablunkov.

Na hranicích nás přivítal zástupce města Bukovec, zástupkyně obce Istebna a starosta města Jablunkov.

We are having lots of fun on our run:-)

Během běhu si užíváme spoustu legrace :-)

In Jablunkov children sang some traditional Czech songs for us.

V parku v Jablunkově nám krásně zazpíval folklórní soubor.

We sang for them too!

Také my jsme jim na oplátku zazpívali :-)

The Mayor of the town Jablunkov, Mr. Jiří Hamrozi, holding the Peace Torch in his town.

Starosta Jablunkova pan Jiří Hamrozi drží Mírovou pochodeň ve svém městě.

Children of all age held the torch.

Pochodeň si podržely všechny děti - od těch nejmenších po ty největší.

Children enjoyed running with the Peace Torch.

Děti se společně proběhly s mírovou pochodní parkem.

In Jablunkov town they even prepared a special welcome gate for us.

V Jablunkově nám dokonce přichystali slovobránu.

During this special event, Mr. Antoni Szpyrc was awarded the Peace Torch Bearer award in memoriam. He devoted his life working for Jablunkov town. The award was received by his daughter Irena. In addition, Antoni Szpyrc´s park was declared as the Sri Chinmoy Peace Blossom.

Speciální na této ceremonii bylo, že byl oceněn Poslem míru in memoriam pan Antoni Szpyrc, který se v Jablukově zasloužil o mnohé. Ocenění převzala jeho dcera Irena. A také Mírovým květem byl vyhlášen Park Antoniho Szpyrce.

The Sri Chinmoy Peace-Blossom Plaque.

Plaketa Mírového květu.

Členové týmu
Agnieszka Sarzynska (Poland), Apaguha Vesely (Czech Republic), Balavan Thomas (Great Britain), Danica Cernakova (Slovakia), Daniel Rubin (New Zealand), Devarupi Buczkowska (Poland), Erdenesaikhan Gankhuu (Mongolia), Erdenetsetseg Gankhuu (Mongolia), Jan Palasz (Poland), Kateřina Čigášová (Czech Republic), Krzysztof Krawczak (Poland), Lucka Válková (Czech Republic), Martin Válek (Czech Republic), Padyatra Komak (Slovakia), Sadajyoti Belzová (Czech Republic), Tanuja Konečná (Czech Republic), Uugantsetseg Otgonbayar (Mongolia).  
Fotografové
Apaguha Vesely, Erdenetsetseg Gankhuu, Padyatra Komak
Uběhli jsme s pochodní 8.0 km z border crossing in Bukovec do Jablunkov.

Nejnovější reportáže z trasy – Czech Republic - 2023

zobrazit vše

Nejnovější reportáže z trasy ve světě:

zobrazit vše