Školy a děti

Deti1 Children1 Deti2 Schools6 Schools5 Czech Republic Hands

Záštita ministerstva školství

V roce 2023 převzal záštitu nad Mírovým během v ČR ministr školství doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D..

 

1. Program pro školy a děti
2. Staň se součástí Mírového týmu
3. Co můžete udělat ve Vaší škole
4. Píseň Peace Run
5. Video Peace Run
6. Ke stažení (logo, letáky atd...)

 

Program pro školy a děti

Pro školy, dětské domovy, sportovní kluby, tábory a jiná zařízení pro děti a mládež  je na trase Mírového běhu  připraven program s názvem „Mírový tým“. Je zaměřen na rozvoj přátelství, týmové spolupráce a vzájemné pomoci mezi dětmi. Každý má také možnost běžet s pochodní (například na školním hřišti) nebo si ji podržet a vyjádřit své přání pro ostatní. 

Staňte se součástí Mírového týmu

Program Mírový tým - je určen zejména žákům ve věku od 8 do 12 let. Lze ho upravit i pro mladší, případně starší děti. Trvá přibližně 45 minut, délku lze upravit v závislosti na organizačních možnostech školy.

Průběh programu

 1. Obvykle se s dětmi setkáváme již před branami školy, na hranici obce nebo na školním hřišti (případně v tělocvičně).
 2. Na začátku představíme dětem průběh a hlavní myšlenky Mírového běhu

 1. Hrajeme hru, při které běžci mluví cizími jazyky a studenti mají za úkol poznat, jakou řečí mluví
 2. Zazpíváme píseň „Peace Run“

 1. Děti nám mohou předvést své vlastní krátké vystoupení
 2. Společně s dětmi se snažíme najít skutečný význam slova „mír“, případně jim pomůžeme několika scénkami.
 3. Naučíme se motto běhu: „Mír začíná mně“.

 1. Děti si mohou podržet Mírovou pochodeň a v tichosti vyjádřit přání, které s ní poputuje k dalším dětem v jiných městech nebo zemích.

 1. Podle možností školy uspořádáme na školním hřišti krátkou dětskou štafetu „Peace Run kolem světa“. Děti obíhají stanoviště, která představují jednotlivé kontinenty. Velmi populární je i štafeta učitelů.
 2. Společnou fotografii na závěr může škola vystavit na své internetové stránky.

Pokud byste chtěli aby se i vaše škola zapojila do programu Mírového běhu, prosím kontaktujte některého z našich koordinátorů.

Co můžete udělat ve vaší škole

Program „Mírový tým“ nejlépe funguje, pokud se na něj škola předem připraví a děti se na setkání těší.

Zde se můžete inspirovat, co všechno je možné připravit k programu Mírového běhu předtím, než k vám přiběhneme.

 • V rámci hudební výchovy nacvičte nebo složte píseň, která ve vás vyvolává pocit míru.
 • Při výtvarné výchově namalujte obrázky s mírovou tématikou nebo se vyjádřete pouze barvami. Z nejlepších prací uspořádejte výstavu ve vaší škole, ve veřejných prostorách či na jiném zajímavém místě při programu Mírového běhu.
 • V hodinách češtiny napište básničku, příběh nebo esej o tom, kdy jste se cítili skutečně šťastní, jak každý z nás může přispět k větší harmonii a prorozumění mezi lidmi atd.

 • Při tělesné výchově si vyzkoušejte štafetový běh, hrajte hry založené na týmové spolupráci.
 • V rámci zeměpisu nakreslete trasu Mírového běhu na různých kontinentech, prohlédněte si v naší galerii zajímavé fotografie z jednotlivých zemí a najděte zeměpisné zajímavosti těchto zemí.
 • Při výuce cizích jazyků si připravte pozdrav pro běžce mezinárodního týmu nebo nacvičte píseň v jiném jazyce.
 • Pokuste se najít téma míru a harmonie také v jiných předmětech.
 • Vyrobte si vlastní trička vaší třídy nebo týmu, můžete použít i naše logo či heslo.
 • Vyrobte si vlaječky různých zemí.
 • Nakreslete transparenty k Mírovému běhu.
 • Vyrobte si převlek lidí z různých kontinentů – Afrika, Amerika, Austrálie, Asie atd.

 • Domluvte se a připravte ke společnému zasazení strom - „Strom míru a harmonie“. Vyrobte, nebo nechte vyrobit cedulku s nápisem, připomínající příležitost jeho zasazení. Inspirací vám může být text: „Strom míru a harmonie zasadili žáci naší školy společně s běžci Mírového běhu - Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run. Věříme, že tento strom poroste stejně tak, jako mír a harmonie v našem městě i v každém z nás. Dne ...datum...“

 • Připravte předání ocenění „Posel míru“ vybraným žákům vaší školy. Oceněny by tak měly být děti, které vykonaly něco dobrého či vyjímečného, nebo jsou skutečnými vzory pro ostatní. Požádejte všechny žáky, ať napíšou jméno takového spolužáka a příběh či důvod, proč by měl být oceněn. Vyberte nejlepší příklady z každé třídy nebo z celé školy. Vytiskněte pro ně diplom „Posel míru“, například s následujícím textem: „Běžci Mírového běhu - Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run, spolužáci a učitelé udělují ocenění POSEL MÍRU ...jméno oceněného... za to, že svým jednáním pomáhá k šíření míru a harmonie a je tak skutečným příkladem pro ostatní.“

Při návštěvě Mírového běhu

Aby návštěva Mírového běhu ve vaší škole byla skutečným zážitkem pro každé dítě a program proběhl co nejlépe, můžete připravit následující:

 • Zajistěte ozvučení, pokud se setkání s běžci najednou účastní více než 70 dětí. (Po domluvě s koordinátorem může ozvučení zajistit i tým Mírového běhu)
 • To využijí běžci pro prezentaci programu s dětmi nebo i vy k případnému vystoupení dětí.

 • Najděte vhodné místo pro společný běh s pochodní, pokud není k dispozici školní hřiště, a informujte o tom koordinátora běhu.
 • Po domluvě s koordinátorem uspořádejte štafetu dětí, které budou doprovázet běžce Mírového běhu do školy nebo při odběhu, a zajistěte jejich bezpečnost.

 • Vyzdobte místo setkání s běžci výtvarnými pracemi a transparenty dětí k tématu Mírového běhu
 • Připravte k zasazení „Strom míru a harmonie“ spolu s informační tabulkou. (Pokud je čas běžců ve škole omezený, zasaďte společně strom po programu)
 • Zajistěte foto či videodokumentaci programu žáky školy, nebo pozvěte místní média.
 • Nachystejte pro děti (případně i běžce) pití a malé občerstvení, nebo požádejte děti, ať jej připraví.

Po programu

Ihned potom, co z vaší školy odběhne tým Mírového běhu, předejte přede všemi vybraným žákům ocenení „Posel míru“ a představte příběh nebo důvod jejich ocenění. Pokud to časový harmonogram umožňí, mohou po domluvě s koordinátorem předat ocenění dětem sami běžci Mírového běhu.

 • Po několika dnech si společně prohlédněte fotoreportáž z vaší školy na stránkách https://www.peacerun.org/cz/news/
 • Napište článek o akci do školního časopisu nebo na web.


Návštěva Mírového běhu může být jen začátkem tradice mírových aktivit ve vaší škole. Uspořádejte „Den míru a harmonie“ ve škole každý rok. Pomůžete tak šířit tuto myšlenku dál. „Mír začíná u mně“ :-)

Píseň Peace Run

Poslechněte si Peace Run a World Harmony Run písně. Stáhněte si oficiální noty obou písní a vytvořte svoji vlastní verzi, kterou nám můžete předvést při společném setkání nebo nám ji zaslat ve formátu MP3.

Následující písně byly složeny zakladatelem Mírového běhu, Sri Chinmoyem.

Poslechněte si Peace Run píseň

Peace Run píseň – noty

Poslechněte si World Harmony Run píseň

World Harmony Run píseň – noty

Poslechněte si více verzí písně

Peace Run Video

Podívejte se na úvodní video o běhu a programu před návštěvou vaší školy.

Ke stažení

Stáhněte si Logo Peace Run, letáky a další materiály k přípravě programu ve vaší škole.

Jak funguje Leap-Frog (běh více týmů ve stejnou chvíli)

 

Latest reports from Czech Republic - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all