Sept. 8, 2023 Live from the road

Ош Osh - Кызыл-Кия Kyzyl-Kiya

Reported by Kalpa Lazarev 30.0 km

Ош - Кыргызстандагы эң байыркы шаар (окмуштуулардын айтымында 3000 жылдан ашкан). Ош - старейший город в Кыргызстане (по оценкам, ему более 3000 лет).

Osh is the oldest city in the Kyrgyzstan (estimated to be more than 3,000 years old).

Сулайман-Тоо. Гора Сулайман-Тоо.

Mount Sulaman-Too

Могол империясынын негиздөөчүсү жана Темирландын урпагы Бабур коңшулаш Анжиянда (Оштон 60 чакырым алыстыкта), Фергана өрөөнүндө туулган. Оштогу Сулайман Тоонун чокусунда өзүнүн келечегин ойлоп, жадакалса мечит салдырган.

Бабур, основатель империи Великих Моголов и потомок Тамерлана, родился в соседнем Андижане (в 60 км от Оша), в Ферганской долине. На вершине горы Сулайман-Тоо в Оше он размышлял о своем будущем и даже построил мечеть.

Babur, founder of the Mughal Empire and descendant of Tamerlane, was born in nearby Andijan (40 miles from Osh), in the Fergana Valley, pondered his future on Sulayman Mountain in Osh and even constructed a mosque atop of the mountain

Бабурдун уйу Сулайман-Тоо. Келья Бабура на горе Сулайман-Тоо

Babur's cave on Sulaman-Too mountain.

Солдон оңго: Мамашеров Улан Өкүмбекович - Ноокат шаарынын мэриясынын жаштар, спорт, маданият боюнча жетектөөчү адис. Управляющий по вопросам молодежи, спорта и культуры мэрии Нооката.

Тезекбаев Таалайбек Жолчуевич - Ноокат шаарынын мэри. Мэр города Ноокат.

Шамаев Максатбек Шарапович - Ноокат районун жаштар иштери боюнча өкүл Дене-тарбия жана спорт машыктыруучусу. Уполномоченный по делам молодежи Ноокатского района. Тренер по физической культуре и спорту.

Тилебалдиев Болот Ошуралиевич - Тынчтык Жүгүрүшүнүн Кыргызстандагы координатору. Координатор Бега Мира по Кыргызстану

Алма. Яблоки.

Apples

Кызыл-Кия

Kyzyl-Kiya city

Солдон оңго: Маткалыков Асилбек Жоробаевич - Кызыл-Кыя шаарынын мэри. Мэр города Кызыл-Кыя. Тойчуев Мирланбек Мойдунбекович - Кызыл-Кыя шаарынын мэриясынын аппарат жетекчиси. Руководитель аппарата мэрии Кызыл-Кия. Таштемиров Азизбек Муратович - Кызыл-Кыя шаарынын спорт бөлүмүнүн жетекчиси. Руководитель управления спорта города Кызыл-Кия

Torch carried by
Alexandr Vydrin (Russia), Almabek Kayirguzhin (Kazakhstan), Anara Kurmanova (Kazakhstan), Ashat Akhmerov (Kazakhstan), Bolot Tilebaldiev (Kyrgyzstan), Jhanara Niyazova (Kyrgyzstan), Kalpa Lazarev (Russia), Mikhail Atrokhov (Russia), Nadezhda Bahareva (Kyrgyzstan), Vildan Abdrahimov (Russia).  
Photographers
Alexandr Vydrin, Kalpa Lazarev
The torch has travelled 30.0 km from Ош Osh to Кызыл-Кия Kyzyl-Kiya.

Latest reports from Kyrgyzstan - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all