Sri Chinmoy

Peace Run Team Ny Austrian Forest Schools5 Indonesia Runners

Sri Chinmoy heeft zijn leven gewijd aan het streven naar wereldvrede en de eenheid tussen mensen en culturen. Hij gaf op een dynamische manier vorm aan dit streven via kunst, sport en humanitaire dienstverlening. Hij was altijd een sterk voorstander van de rol van sport als krachtig instrument om wereldwijde harmonie te stimuleren. Meer over Sri Chinmoy>

Tijdens zijn leven heeft Sri Chinmoy internationale erkenning gekregen voor zijn talrijke initiatieven die mensen van verschillende culturen en achtergronden samenbrachten om te werken aan een betere, meer vervullende wereld. Als sportman, filosoof, kunstenaar en dichter heeft Sri Chinmoy zijn leven opgedragen aan het verspreiden van de idealen van wereldvrede en eenheid.

In 1987 begon hij de Oneness-Home Peace Run als een manier om mensen te verenigen in een wereldwijd evenement dat voor iedereen toegankelijk is. Vanaf de oprichting is de Run door meer dan 140 landen gegaan, waarbij het de levens van miljoenen mensen heeft aangeraakt. De Peace Run, die van 2005 tot 2013 bekend stond als World Harmony Run, heeft geen financiële of politieke doelstellingen, maar biedt mensen de gelegenheid om hun eigen hoop en dromen voor een vreedzamere en harmonieuzere wereld vorm te geven.

Mensen met verschillende achtergronden en afkomsten houden de symbolische fakkel vast en doen een wens voor een betere, mooiere toekomst. Het doorgeven van de fakkel van de ene persoon naar de andere verenigt ons in ons gemeenschappelijke streven de wereld iets positiefs aan te bieden – samen kunnen we het verschil maken!

In juli 2005 zei Sri Chinmoy, “Wereldharmonie, wereldvrede: dit zijn niet alleen maar woorden uit het woordenboek. Dit zijn realiteiten, goddelijke realiteiten en de allerhoogste realiteiten.”

“Mogen de vlammen van de vredesfakkel
Iedere wereldburger
Doen ontvlammen en ontwaken.”
Sri Chinmoy

 

Latest reports from Netherlands - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all