Iunie 12, 2023 Live from the road

Cluj Napoca - Tureni

Reported by Luiza Hariton 32.0 km

Our first day in Romania is in the beautiful city of Cluj Napoca and our first meeting is at the Kindergarden "Dumbrava Minunata" where we are welcome by these wonderful and smiling kids

În această primă zi de alergare suntem în frumosul oraş Cluj-Napoca şi prima noastră întâlnire are loc la Grădiniţa "Dumbrava Minunată" unde suntem întâmpinaţi cu zâmbetul pe buze de către aceşti copii minunaţi.

The kids are happy to receive us...

Copiii ne întâmpină cu bucurie.

And they are curious to find out more things about our run.

Şi sunt foarte curioşi să afle mai multe amănunte despre alergarea noastră

Enjoying our girls' acts about what is harmony and what is not.

Copiii privesc cu bucurie scurtele scenete de teatru ale alergătoarelor noastre pe tema armoniei şi a lipsei de armonie

We planted a Peace Tree in the beautiful garden of the kinder garden. The kids promised to take good care of it!

Momentul plantării împreună cu copiii a unui copac dedicat păcii. Ne-au promis că vor avea mare grijă de el.

Our next stop is The "Octavian Goga" Gimnazial School.

Următoarea întâlnire este la Şcoala Gimnazială "Octavian Goga".

Thank you for receiving our Peace Run message and symbolically running with us for Peace

Vă mulţumim că aţi primit Torţa Păcii şi că aţi alergat împreună cu noi pentru Pace,

Finding the good route for the run is not always an easy job so "double checking" with the gps can be of real help.

Nu este întotdeauna uşor să găsim drumul şi direcţia corecte în alergarea noastră. Deci, a verifica de mai multe ori indicaţiile gpsului este de mare ajutor pentru a nu pierde niciun alergător pe traseu.

The kids from the Kindergarden "Patricia" were extremely eager to find out the story of the Peace Run and to hold the torch.

Copiii de la Grădiniţa "Patricia" au fost foarte doritori să afle cât mai multe lucruri despre alergarea pentru pace şi să ţină torţa cu mânuţele lor.

They offered us very beautiful drawings on the theme of peace that they prepared specially for us.

Ne-au oferit cadou desenele făcute de ei pe tema păcii.

Our runner Eniko from Budapest and the kids became immediately friends

Copiii şi alergătoarea noastră Eniko din Budapesta s-au împrietenit imediat.

We received a heartfelt welcome from the vice mayor of Cluj Napoca, Miss Emese Olah.

Am fost întâmpinaţi cu inima deschisă de către Doamna Viceprimar a oraşului Cluj-Napoca, Emese Olah.

She was so happy to do a step for peace that she came running with us in the rain! Thank you for your kindness and amiability!

Doamna Viceprimar a fost foarte bucuroasă să facă un pas în numele păcii încât a venit să alerge cu noi prin ploaie. Vă mulţumim pentru bunătatea şi amabilitatea cu care ne-aţi întâmpinat.

At "Liceul Teoretic Onisifor Ghibu" the kids greeted us with drawings about Peace and Love and Friendship.

La Liceul Teoretic "Onişifor Ghibu" copiii ne-au întâmpinat cu desenele lor pe tema păcii, dragostei şi prieteniei.

"What the runners are telling us is really amazing!"

" Ceea ce ne povestesc alergătorii este cu adevărat incredibil!"

"Liceul Teoretic Bathory Istvan" was our last meeting in the beautiful city of Cluj Napoca. The school building is over 600 years old! Its old architecture offered us a glimpse into the past.

Ultima noastră întâlnire a fost la Liceul Teoretic "Bathory Istvan". Clădirea şcolii are mai mult de 600 de ani şi prin frumuseţea arhitecturii sale ne-a oferit o călătorie în timp.

The kids sang for us a beautiful song about Friendship.

Copiii ne-au cântat cu cântec foarte frumos despre prietenie.

Acting is always a moment of joy and laughter both for the runners as for the kids.

Scenetele de teatru sunt mereu un prilej de râs şi voie bună atât pentru copii cât şi pentru alergători.

And running together is of course the best part of our meetings!

Iar a alerga împreună este desigur partea cea mai deosebită a întâlniriilor noastre!

And now is the time for our team to run towards Tureni, the final destination of the day.

Acum este momentul ca echipa noastră de alergători să alerge spre Tureni, destinaţia finală a zilei.

Torch carried by
Angikar Djordjevic (Serbia), Arohana Laszlo Kovacs (Hungary), Balazs Bencsetler (Hungary), Cristian Ichim (Romania), Csilla Vincze (Romania), Eniko Kopriva-Biro (Romania), Eniko Soron (Hungary), Eniko Szacsvai (Romania), Fanni Tajti (Hungary), Florina Karanika Savescu (Romania), Gergo Csillag (Hungary), Gordana Petrovčić (Croatia), Gyuri Papp (Romania), Ildiko Bojthe (Romania), Ilonka Bota (Romania), Imola Vaida (Romania), Jovana Milenković (Serbia), Luiza Hariton (Romania), Milos Andjelovic (Serbia), Robert Kopriva (Romania), Sandor Beres (Romania), Szilvia Sebok (Hungary), Tamas Kopriva-Biro (Romania), Tamas Tajti (Hungary).  
Photographers
Gordana Petrovčić
The torch has travelled 32.0 km from Cluj Napoca to Tureni.

Latest reports from Romania - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all