Turkey 12 October: Aşağıokçular - Çanakkale

Finally in the city

Model of Çanakkale and hills surrounding the strait. Today's videos: fb.com/dunyabariskosusu/videos

Çanakkale'deki tepelerin ve boğazın modeli. Bugünkü videolar: fb.com/dunyabariskosusu/videos

We got new runner today - Banu.

Bugün Banu koşucu bize yeni katıldı.

Happy running through countryside.

Doğada mutlu bir koşu.

They know us well already in Çanakkale College.

Çanakkale Koleji'nde bizi iyi biliyorlar.

Curiosity

Merak

Feeling peace

Huzur

From hand to hand

Elden ele

Running through more villages

Sanat resimi

"We are running for peace."

"Barış için koşuyoruz."

Children got prepared well for the Peace Run visit.

Çocuklar Barış Koşusu için iyi bir şekilde hazırladı.

First, we did a loop around the school.

Okulun etrafında bir tur yaptık.

Then we felt peace.

Sonra huzuru hissetik.

We'll take these paintings to Rome where they will be put to exhibit next September.

Bu güzel resimleri aldık. Gelecek Eylül'de Roma'da Koliseum etrafında gösterilecekler!

Thank you for nice lunch!

Güzel öğle yemeği için teşekkür ederiz.

Arriving to the city along the seaside.

Çanakkale Merkeze doğru koşuyoruz.

İsmail Kaymak College

Çanakkale'de İsmail Kaymak Koleji

Preparing to play

Maça hazırlama

These nice painting will make it to Rome to be displayed around Coliseum next year!

Bu güzel resimleri bizimle Roma'ya getireceğiz. Orada Koliseum'un etrafında gelecek yıl gösterilecekler.

Organized chaos :) A song and a simple dance.

Düzenli kaos :) Şarkı ve küçük dans.

Of course we will not say no to tea, if we have the time.

Tabii ki çaya "hayır" demiyoruz.

Troyan horse in Çanakkale

Truva atı

One of our Peace Torches is still displayed in City Museum since 2015!

Bizimki bir Barış Meşalesi hala Kent Müzesinde gösterilecek.

In the evening we met with runners at local stadium.

Akşamda Stadyumda birkaç koşucu ile buluştuk.

These sportsmen just had a training session but found extra time for peace.

Bu sporcular antreman yaptı ama barış için biraz zaman buldu.

And then we gladly did couple of loops around the stadium.

Ve sonra stadyumda birkaç tur yaptık ve çok hoşlandık. Stadyum baya güzel.

In the end we finally convinced our driver Metin to do some running and he did one full lap!

Sonunda hatta kaptanımız Metin bir tur koştu!

We are happy to be in Çanakkale!

Çanakkale'de olmadan çok hoşlanıyoruz!