Turkey 13 October: Çanakkale - Troy

Marathon Expo

Çanakkale is the city that guards the Dardanelles Strait between Marmara sea and Aegean sea. Today's videos: fb.com/dunyabariskosusu/videos

Çanakkale, Marmara ve Ege denizlerin arasında. Bugünkü videolar: fb.com/dunyabariskosusu/videos

With our dear friends, main organizers of the Gallipoli Marathon.

Maratonun düzenleyiciler bizim çok iyi arkadaşlarımız.

Today we had different events and photoshoots at Gallipoli Marathon.

Bugün Gelibolu Maratonun fuarında etkinliklerimiz vardı.

Preparing to make paper torches. Katharina has an idea!

Kağıttan meşaleleri yapmak için hazırladık.

Everybody is hard at work.

Her kes katılıyor.

The paper torches became quite popular around here.

Bu kağıt meşaleleri etrafımızda çok popüler oldu.

Like a family of people who love sports and peace.

Spor ve barışı seven bir aile gibi.

With a group of local runners we set out towards the ancient city of Troy.

Yerel koşucular ile Troya antik kentinin tarafında koşmaya başladık.

Along the coastline.

Sahil boyunca.

Finally we reached the newly built Troy Museum. It opened only few days ago!

Sonunda yepyeni Truva Müzesi'ne ulaştık. Sadece birkaç günden önce açılmıştı.

Troyan horse. Well, a replica.

Truva Antik kentinde.

Ancient Troy.

Truva antik kenti.

Our dear and reliable driver received these nice pictures from us.

Kaptanımı bizden bu güzel resimler aldı.

Final tea for the day.

Günün son çayı.

See you tomorrow at the marathon.

Yarın maratonda görüşürüz.