Turkey 14 October: Çanakkale

Gallipoli Peace Marathon

Today we were part of the Gallipoli Peace Marathon. Today's videos: fb.com/dunyabariskosusu/videos

Bugün Gelibolu Barış Maratonu'na katıldık. Bugünkü videolar: fb.com/dunyabariskosusu/videos

Whole event has big media cover and is very popular in whole area.

Maraton, Çanakkale ilinde popüler bir etkinlik.

Thousands of runners participated, so thousands of meals had to be prepared. Here local cooks cooking delicious soup.

Bu yarışa binler kişi katılıyor. Bu demek, binler çorba pişirilmeli.

Literally hundreds of pictures with Peace Team was taken.

Barış Meşalesi ile yüzler foto çekildi.

This lady was running with us in Bursa last weekend durıng Eker I Run. After week of running from Bursa to Canakkale we fıanlly met her again.

Bu kadın ile Bursa'da Eker I Run'da tanıştık ve şimdi, bir haftadan sonra tekrar Çanakkale'de buluştuk.

Another enthusiastic group of runners...

Heyecanlı koşucular...

Map of 4 races (5km, 10km, Half Marathon and Marathon).

Gelibolu'da farklı yarışlar: 5km, 10km, yarım maratonu ve maraton.

Peace Run Team take a part of 5km and 10km race.

Dünya Barış Koşusu olarak 5km ve 10km'ye katıldık.

Start of the 5km run. Organizers allowed us to go in front of all runners.

5km'nin başlangıcı. Meşale önündeydi.

Before the half marathon the MC said: "The Peace Run is here, so we can start the countdown". We feel that Peace Run is really welcome here and is part of the Gallipoli Peace Marathon.

Yarım maratonun başlangıçtan önce moderator dedi: "Barış Koşusu burada, sayımaya başlayabiliriz".

Passing the torch during 5km race

5km koşuda meşaleyi çok kişi taşındı.

Our dear friends Mustafa and Berna who participated in the Peace Run 3 years ago.

Arkadaşlarımız Mustafa and Berna üç yıldan önce tüm Barış Koşusu'ya katıldı.

After we finished our own runs and races we started cheering others.

Yarışlarımızdan sonra başkalara destek vermeyi çalıştık.

Cheering was so loud and joyful, that even TV came to film us.

Desteğimiz çok hoş ve sesli idi ki kameralar bize baktı.

Photo with 1st and 2nd runners from 10km race. Winner's time was under 31 minutes which was great time considering a hilly course.

Birinci ve ikinci 10km koşucuları. Birinci koşucunun zamanı 30 dakika idi. Bu çok iyi çünkü parkurda çok tepe var.

Organizers invited us to open ceremony for winners, so we can sing Peace Run song and say a few words about Peace Run.

Sahnede birkaç dakika bize verdiler. Peace Run şarkısı söyledik ve koşumuzu anlattık.

Last ceremony of Peace Run of this year in Turkey was well received. We will remember thousands of smiling faces from all ceremonies in school with children, beautiful nature, hospitality and big heart of Turkish people. Thank you Turkey!!!

Bu yılın son toplantımız. Türkiye'nin yardımseverliği çok hatırlacağız! Teşekkürler herkese ve gelecek yıl görüşeceğiz!

For the last time we have visited museum where the Peace Run torch is displayed.

Çanakkale Kent Müzesinde Barış Meşalesimiz hala gösteriliyor.

Well deserved cakes were waiting for us. We had awesome team of enthusiastic people from different countries. Oneness and selfless service was like another name for this Peace Team.
Big thanks to everybody from our hearts!

Kek ile bitirdik. Bu yıllık uluslaraarası takımımız çok yardımseverli idi. Birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde vardı. Her kese kalbimizden teşekkür ederiz!