Čer. 29, 2014 Reportáže z trasy

Nymburk - Praha

Zapsal/a Ondřej Mocný, Vladimír Lepič 71.0 km

Peace Run patron for the Czech Republic, Mrs. Dana Zatopek, olympic champion, has started today's etap from Prague towards north.

Patronka Mírového běhu v České republice paní Dana Zátopková, olympijská vítězka, zahájila dnes etapu z Prahy směrem na sever.

Her life is undying inspiration for all of us. We value greatly her long-term support of Peace Run.

Její život je neustálou inspirací pro nás i pro ostatní. Velmi si vážíme toho, že již mnoho let podporuje Mírový běh.

The whole day started in Nymburk, however, with kinds from local orphanage.

Celá nedělní etapa začala v Nymburce setkáním s dětmi z dětského domova a atletického oddílu.

Czech national televizion has shot a report from the whole day.

Česká televize natočila reportáž z celého dne.

We tried together to feel peace in our hearts.

Spolu jsme se snažili cítit v srdci mír a klid.

And then symbolically ran around the world.

Poté jsme společně symbolicky oběhli celý svět.

Certificate of Appreciation to the orphanage.

Děkovný list za účast dětského domova.

Then we set off along the Labe river.

Spolu jsme vyběhli kousek podél Labe.

Along the road to Prague we were observed by deers.

Při cestě do Prahy nás pozoroval jelen Láďa.

We had to keep the pace to make it on time.

Museli jsme trochu zabrat, abychom vše stihli.

At Karlinske square many Peace runners joined the international team...

Na Karlínském náměstí se k nám připojil celý zástup dalších mírových běžců...

... headed by ultramarathon world champion in 24 hour race (2012), Michaela Dimitriadu.

... v čele s ultraběžeckou mistryní světa v běhu na 24 hodin (2012), Míšou Dimitriadu.

Wenceslav square upwards.

Václavské náměstí nahoru.

Wenceslav square downwards.

Václavské náměstí dolů.

At 12:30 the runners carried the torch to Jungmannovo square by the tent with exposition about Peace Run and its founder - Sri Chinmoy.

Ve 12:30 běžci donesli pochodeň na Jungmannovo náměstí ke stánku s expozicí o Mírovém běhu a dozvěděli se více o životě jeho zakladatele Sri Chinmoye.

Every passer-by had the chance to hold the Peace torch.

Každý z kolemjdoucích si měl možnost podržet Mírovou pochodeň.

We presented our international team and ideas of Peace Run to people around.

Lidem kolem jsme krátce představili náš mezinárodní tým a základní myšlenky Běhu.

Everyone wanted to have the experience of holding the torch.

Všichni si chtěli zažít pocit, jaké je to držet v ruce Mírovou pochodeň.

We were very happy to be joined by a nun who then continued with us through the city.

Velmi nás potěšilo, že se k nám připojila i řádová sestra, která s námi běžela centrem města.

We discovered she has finished Prague marathon this year!

Dozvěděli jsme se, že letos uběhla i Pražský maraton!

With the torch we went through Ovocny trh...

S pochodní jsme pokračovali přes Ovocný trh...

... Old Town square...

... Staroměstské náměstí...

... Charles bridge...

... Karlův most...

... up to the state of Run's founder, Sri Chinmoy.

... až k soše zakladatele Sri Chinmoye na Kampě.

This statue has become a symbol for the 2013 floods in Prague.

Tato socha se stala symbolem povodní v Praze v roce 2013.

Short break to refill energy.

Malá přestávka na doplnění energie.

And onwards we go to Prague's Troja.

A pokračujeme dál směrem do Troji.

In the garden of Troj chatau we were welcomed by the patron of Peace Run in the Czech republic, Mrs. Dana Zatopek.

V zahradě Trojského zámku nás uvítala patronka Mírového běhu v České republice, vždy usměvavá paní Dana Zátopková.

She passed the torch to other people standing nearby.

A symbolicky předala pochodeň dalším lidem.

This particular family came all the way from Ceske Budejovice.

Tato rodina přijela až z dalekých Českých Budějovic.

Kuk.

Kuk.

Dana Zatopek has received Certificate of Appreciation from the runners.

Od běžců obdržela Dana Zátopková děkovný list.

And wished everyone good luck on their journey.

A popřála všem štěstí na další cestě.

First steps we did together.

Prvních pár kroků jsme udělali společně.

Although it was raining nobody stopped smiling.

Přestože pršelo, nikomu to neubralo na úsměvu.

We quickly left the road towards Klecany behind.

Cesta podél řeky do Klecan nám rychle ubíhala.

After the rain only puddles remained.

Po dešti zbyly jenom louže.

And from chips only empty bag remained.

A po chipsech jenom prázdný pytlík.

"Look around yourself.
You will see so many things
You can do for the world."
-- Sri Chinmoy

"Rozhlédni se kolem sebe.
Uvidíš tolik věcí, které můžeš udělat pro svět."
-- Sri Chinmoy

Členové týmu
Adam Studenik (Slovakia), Akos-Bence Beres-Duha (Romania), Apaguha Vesely (Czech Republic), Bhoiravi Achenbach (Austria), Danica Cernakova (Slovakia), Dipavajan Renner (Austria), Dragan Nikolic (Serbia), Eszter Koncz (Hungary), Gannika Wiesenberger (Austria), Irena Majerová (Czech Republic), Layamut Tehrani (Iran), Libor Bednařík (Czech Republic), Ondřej Mocný (Czech Republic), Thomas Strohn (Germany), Yashodevi Samar (Ukraine), Zuzana Klásková (Czech Republic), Zuzana Rybková (Czech Republic).  
Další členové  
Czech runners
Fotografové
Apaguha Vesely, Dipavajan Renner, Irena Majerová
Uběhli jsme s pochodní 71.0 km z Nymburk do Praha.

Nejnovější reportáže z trasy – Czech Republic - 2023

zobrazit vše

Nejnovější reportáže z trasy ve světě:

zobrazit vše