Čer. 28, 2014 Reportáže z trasy

Chrudim - Nymburk

Zapsal/a Ondřej Mocný 96.0 km

With a cheerful heart and a broad smile we set off from Chrudim.

S radostným srdcem a širokým úsměvem jsme vystartovali z Chrudimi.

It's a very pretty and relaxed town.

Je to velmi pěkné a klidné město.

As we lined up cool guys played a tune.

Zatímco jsme se řadili, muzikanti hráli na uvítanou.

Mayor Mr. Reznicek welcomed us with kind words.

Starosta Petr Řezníček nás přivítal vlídným slovem.

Together we planted Peace tree in Chrudim's Republic Park. We believe it will continue to inspire passers-by to strive to become better and better citizens of the world.

Společně jsme zasadili Mírový strom v Chrudimském Parku Republiky. Věříme, že bude inspirovat kolemjdoucí k tomu, aby vynaložili úsilí stát se stále lepšími obyvateli světa.

Then we played few games with kids...

Poté jsme s dětmi zahráli několik her...

... while they watched carefully with icecream in one hand.

... zatímco nás soustředěně pozorovaly se zmrzlinou v ruce.

The sun started shining again as we were on the way to Pardubice.

Slunke opět vysvitlo zatímco jsme byli na cestě směr Pardubice.

Kids from local orphanage took us to the Pernstyn square.

Děti z místního dětského domova nás dovedly na Pernštýnské náměstí.

Where city representatives welcomed us in front of the beautiful city hall.

Kde nás zástupci města přivítali před krásnou radnicí.

For one minute in silence we felt together peace.

Na jednu minutu jsme spolu v tichosti sdíleli mír.

And some of our runners grandparents turned up here as well.

A objevili se i prarodiče našeho běžce.

We have very nice colouring books for the smaller ones.

Máme také omalovánky zobrazující běžce s pochodní pro ty nejmenší.

Passing the castle of Pardubice.

Kolem Pardubického zámku.

Soon we arrived to Srch. Here is pictured Biba who escorted us on the bike.

Brzy jsme byli v Srchu. Na obrázku je náš cyklodoprovod Bíba.

Mr. Jirasko has received the Torch Bearer Award for supporting sport activities in Srch. This award we give to people who by their selfless actions inspire others to go forward in their own lives.

Lubomir Jirasko od nás obdržel ocenení Posel míru za povzbuzování ostatních v Srchu ke sportovní aktivitě. Tuto cenu dáváme lidem, kteří svým nadšením inspirují ostatní k tomu, aby posouvali své hranice dál a dál!

Sometimes we come by very curious creatures on our way through the country.

Někdy se při cestě venkovem setkáme i s růynými zvědavými stvořeními.

Run run run!

Mayor of Lucice joined us towards Chlumec as he saw us pass by. We wish more Mayors were so active!

Starosta Lučice se k nám přidal směrem do Chlumce, když nás zpozoroval probíhat před jeho domem. Kéž by víc starostů bylo takhle aktivních!

Going through Chlumec nad Cidlinou.

Přes Chlumec nad Cidlinou.

The ceremony took place at outdoor swimming pool. The city has just recently rebuilded the area and it really looks great now!

Setkali jsme se s místními na koupališti, které město nedávno přestavělo a vylepšilo. Rozhodně stojí za návštěvu!

Is this peace? Is this harmony?

Je tohle mír? Je to harmonie mezi lidmi?

The pool has shape similar to a stingray. In the middle there is a small island with beach restaurant. Locals call the pool "Egypt in Bohemia".

Bazén má tvar rejnoka a uprostřed je na ostrůvku plážová restaurace. Místní tomu tady říkají "Egypt v Čechách".

Certificate of our appreciation the Mayor and Deputy Mayor for organizing the event.

Děkovný list starostovi a místostarostovi Chlumce na přijetí našeho týmu.

We are already looking forward to the next visit!!

Už se těšíme na další návštěvu!!

Stand back, we are going to get organized!

Pozor, budeme organizovat!

Runners approaching Podebrady.

Běžci se blíží k Poděbradům.

There, sportsmen from Sokol Podebrady came to see us and run with the torch.

Zde, sportovci ze Sokola Poděbrady se na nás přišli podívat a popoběhnout kousek s pochodní.

Veronika Szabo has won the Czech championship in rope climbing recently. We wish her to continue transcending her achievements and go further and further!

Veronika Száboová nedávno vyhrála mistrovství České republiky v olympijském šplhu. Přejeme jí, aby pokračovala v překonávání sebe sama a dosáhla dalších úspěchů!

After presenting the Run we set off to our final destination - Nymburk.

Po představení Běhu jsme se vydali do naší cílové destinace - Nymburka.

Accidentally we were staying at the same place as one of successful Czech sportsmen - Jirka Muzik.

Shodou náhod náš tým dnes nocoval na stejném místě jako jeden z úspěšných českých sportovců - Jirka Mužík.

Jirka devotes some of his time to train other sportsmen. Those days the group had a training camp in Nymburk.

Jirka se dnes věnuje také trénování dalších sportovců, se kterými měl v Nymburce zrovna soustředění.

We were happy that he received our Peace torch and placed his goodwill in it for us to carry.

Velmi rádi jsme mu předali pochodeň, se kterou běžíme přes Evropu, a Jirka do ni vložil svou dobrou vůli, kterou pak poneseme dál.

Others swiftly joined him.

Další se k němu také připojili.

We wish all of you health and never-ending enthusiasm for your training!

Přejeme všem stále více nadšení a radosti z tréninku!

Členové týmu
Adam Studenik (Slovakia), Akos-Bence Beres-Duha (Romania), Apaguha Vesely (Czech Republic), Bhoiravi Achenbach (Austria), Danica Cernakova (Slovakia), Dipavajan Renner (Austria), Dragan Nikolic (Serbia), Eszter Koncz (Hungary), Gannika Wiesenberger (Austria), Irena Majerová (Czech Republic), Layamut Tehrani (Iran), Libor Bednařík (Czech Republic), Ondřej Mocný (Czech Republic), Thomas Strohn (Germany), Yashodevi Samar (Ukraine), Zuzana Klásková (Czech Republic), Zuzana Rybková (Czech Republic).  
Další členové  
Czech runners
Fotografové
Apaguha Vesely, Dipavajan Renner, Irena Majerová
Uběhli jsme s pochodní 96.0 km z Chrudim do Nymburk.

Nejnovější reportáže z trasy – Czech Republic - 2023

zobrazit vše

Nejnovější reportáže z trasy ve světě:

zobrazit vše