Čer. 27, 2014 Live from the road

Bystřice nad Pernštějnem - Chrudim

Reported by Danica Cernakova, Ondřej Mocný 85.0 km

Our first ceremony in Bystrice nad Perstejnem was on a very special day for the kids, it was their last day in school...

V Bystřici nad Pernštejnem byla naše první v tento speciální den, poslední školní den...

...and that is why in our audience were mostly preschool kids, because the older ones were already packing for their 2 months holidays.

...proto naši diváci byli převážně předškoláci, protože jejich starší spolužáci se už balili na dvouměsíční prázdniny.

Uff, this was a one tough wish!

Uff, tohle bylo ale silné přání!

It feels so nice to hold the torch that other millions of children like me held.

Držet pochodeň, kterou přede mnou držely miliony dětí, to je zážítek!

The little kids had a priviledge to get these beautiful passports, where they received the stamps of animals living in the continents, through which they were passing by while running around the world.

Ti nejmenší měli možnost si vzít papírové pasy, do kterých pak dostali známky se obrázky zvířat z kontinentů, kolem kterých proběhli kolem náměstí.

Some kids could be really proud of their final results in the school.

Jiní byli nesmírně hrdí na svoje školní výsledky.

For kids we also have nice colouring books this year.

Letos máme pro děcka i krásné omalovánky s obrázkami běžců s pochodní.

Thank you Bystrice!

Děkujeme Bystřici!

And see you again in one or two years.

A uvidíme se snad opět za rok nebo dva.

After many meetings it is always good for us to have time alone in the nature.

Po mnoha setkáních s lidmi je pro nás vždy super mít možnost se proběhnout osamotě v ryzí přírodě.

Girls tried to cheat by flying instead of running but we quickly brought them to the ground.

Holky chtěly podvádět a místo běhání se jenom vznášet, ale rychle jsme je ztáhli zpět na zem.

In Nove Mesto na Morave the Mayor kindly offered us refreshments to help us on our journey. In the heat it was most welcome!

V Novém Městě na Moravě nám paní starostka pomohla na naší cestě občerstvením pro běžce. V tom vedru, jaké zrovna vládlo, to bylo rozhodně vítané!

On the street we accidentally met with a teacher who was talking about Peace Run in her class just minutes ago!

Na ulici jsme náhodou narazili na místní učitelku, která jen před několika minutami mluvila o Peace Runu ve škole bez toho, aby o nás věděla!

Later it turned out she was a girlfriend of Radek Jaros, the famous mountaineer.

Jak se za chvíli ukázalo, byla to přítelkyně známeho horolezce Radka Jaroše.

And to continue with coincidences Radek Jaros himself appeared on the street in few minutes!

A aby náhod nebylo málo, Radek Jaroš se za chvíli objevil na ulici také!

Radek is one of the most experienced mountaineers in the world. He has climbed onto most of the eight-thousanders. Since the beginning he continues to push limits of himself and of mountain climbing as a whole.

Radek je jeden z nejzkušenějších horolezců na světě. Podařilo se mu zdolat už skoro všechny osmitisícovky. Od počátku posouvá limity jak sám sebe, tak i horolezectví jako takového.

By being inspiration for other people he helps to unravel their secret abilities and capacities. For this, we happily awarded him with the Torch Bearer Award which we give to people who inspire others to go forward in their own lives.

Tím, že je obrovskou inspirací pro ostatní lidi pomáhá dalším objevit své netušené schopnosti. Velmi rádi jsme mu za to darovali ocenění Posla míru, které udělujeme lidem, kteří svými činy inspirují ostatní k tomu, aby se sami snažili jít kupředu ve vlastním životě.

Later, he invited us to visit his gallery.

Poté nás pozval do místní galerie, jejíž součástí je i jeho výstava.

There we could see equipment he had to make by himself because at that time one could not buy these.

Zde jsou k vidění nástroje, které v počátcích používal pro výstup na hory. Většinu z nich si musel sám vyrobit, protože v tém době ještě nebyly nikde ke koupi.

Soon after, we followed on our route.

Brzy jsme byli opět na cestě.

One of our runner's surname sounds like he owns this place.

Příjmení jednoho z našich běžců zní, jako když mu tohle místo patří.

Happily and cheerfully...

Šťastně a radostně...

...we skipped and jumped into Zdar nad Sazavou.

...jsme dohopkali do Žďáru nad Sázavou.

The Deputy Mayor remembered us from past years and was very happy to see us again.

Zástupce starosty si na nás pamatoval z minulých let a rád nás opět viděl.

As was the police chief.

Stejně jako velitel městské policie.

The kids were gone to holidays but we met with local sport organizers.

Děti byly už ze škol pryč, ale setkali jsme se s organizátory místních sportovních akcí.

After short lunch, for which we were most grateful, we set together onwards.

Po krátkém obědě, za který jsme byli velmi vděční, jsme se společně vydali na cestu.

Near Hlinsko we met veteran marathoners and younger generation of athlets.

Před Hlinskem se k nám přidali zkušení maratonci a aspirující mladí atleti a atletky.

Locals helped us to carry the torch to the town hall on the hill.

Místní nám pomohli s pochodní do kopce k radnici.

We were happy to see the Mayor, which we dearly remember from past years.

S radostí jsme se opět setkali se starostkou Hlinska, na kterou si velmi dobře pamatujeme z minulých let.

We held internal competition in eating biggest orange pieces at once. The Hungarians have won this one I think!

Proběhla interní soutěž v pojídání co největších pomerančů. Eszter z Maďarska nakonec s přehledem vyhrála.

The runners took us out of the city.

Běžkyně a běžci nás doprovodili ven z jejich města.

We met many nice and kind people on our way.

Po cestě jsme se setkali s rúznými milými lidmi.

But sometimes we struggled a bit...

Ale někdy jsme s běháním trochu zápolili...

...but also had some fun.

...ale i se zasmáli.

The last few kilometers we still managed to cover cheerfully.

Několik posledních kilometrů jsme ale hravě zvládli.

Mayor of Chrudim welcomed us by the town hall...

Chrudimský starosta nás přivítal před radnicí...

...and passed the Peace torch to locals nearby.

...a předal Mírovou pochodeň místním v blíkosti.

All of us happily relaxed in the pretty and calm Chrudim to gain some energy for the following days.

Dnes jsme skončili v klidné a tiché Chrudimi a odpočinuli jsme si před dalším dnem.

Torch carried by
Adam Studenik (Slovakia), Akos-Bence Beres-Duha (Romania), Apaguha Vesely (Czech Republic), Bhoiravi Achenbach (Austria), Danica Cernakova (Slovakia), Dipavajan Renner (Austria), Dragan Nikolic (Serbia), Eszter Koncz (Hungary), Irena Majerová (Czech Republic), Layamut Tehrani (Iran), Libor Bednařík (Czech Republic), Ondřej Mocný (Czech Republic), Thomas Strohn (Germany), Yashodevi Samar (Ukraine), Zuzana Klásková (Czech Republic).  
Accompanied by  
Czech runners
Photographers
Apaguha Vesely, Dipavajan Renner, Irena Majerová
The torch has travelled 85.0 km from Bystřice nad Pernštějnem to Chrudim.

Latest reports from Czech Republic - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all