Czech Republic 12 June: Nove Hrady - Nova Bystrice

The meeting of harmony and beauty

Ah! Who wouldn't want to start their day with a view like this on the Peace Run?

Ááách... Kdo by nechtěl začít další den na trase Peace Run takovýmhle pohledem...?

We were enthusiastically greeted by the children in the elementary school of Nove Hrady.

Děti z novohradské základky nás přivítaly s nadšením.

Ondrej and Suren perform a skit demonstrating disharmony. With every performance Ondrej's punch gets closer!

Ondra a Suren uprostřed scénky demonstrující disharmonii. S každým dalším "vystoupením" jsou Ondrovy předstírané rány věrnější!

We now have an additional photographer on our team. Roman is there to take awesome shots...and for posing, it seems!

Odteď máme v týmu dalšího fotografa. Přidal se k nám Roman, nejen aby pořídil spoustu parádních fotek, ale očividně také předvedl zajímavé pózy...

High fives all around as the children "run around the world".

Obíháme celý svět...

Pressing on, as our schedule today included many meetings and quite some kilometres.

Musíme si pospíšit, dnes nás čeká spousta setkání a pěkná řádka kilometrů.

As we got close to Ceske Velenice, Pepino met a local on a bike who seemed keen to run with the Torch, so Pepino offered to ride the bike for him. "Great," said the local, "just be mindful that there are no breaks on the bike!"

Nedaleko Českých Velenic Pepíno potkal místního cyklistu, který projevil chuť proběhnout se s pochodní, a tak mu Pepíno nabídl, že mu zatím projede kolo. "Super," zaradoval se cyklista. "Jenom opatrně, nefungují tomu brzdy...!"

There was quite a big group gathering to run into Ceske Velenice as well as several photographers and videographers.

Před Českými Velenicemi na nás čekala početná skupina s několika fotografy a kameramany.

As we got closer to our meeting place in Ceske Velenice, our accompanying runners got smaller and smaller.

Čím blíž jsme byli k centru Velenic, tím menší byli místní běžci, kteří na nás čekali.

The streets were covered with runners and the police was there to see to our safety.

Ulice se postupně plnily běžci, na naše bezpečí ale dohlížela hodná místní policie.

We were treated to a performance of beautiful songs by young children.

Čekalo nás moc hezké vystoupení velenických dětí.

Our very helpful police escort.

Zmíněná hodná poliice :)

Pan pipes from Peru?

Peruánské panovy flétny ve velenickém provedení.

Entering Suchdol nad Luznici escorted by children from the local elementary school.

Přibíháme do Suchdola nad Lužnicí v doprovodu dětí z místní základní školy.

The Mayor of Suchdol. It must be a good job being Mayor in this city; everyone seemed so peaceful and enthusiastic. Or is it just because he is the Mayor? :)

Starosta Suchdola. V tomhle městě musí být příjemné být starostou. Každý tady vypadá tak míruplně a nadšeně... Anebo je to právě proto, že starostou je tu tenhle pan starosta? :)

At Suchdol we were treated to performances of dance...

V Suchdole nacvičili tanečky...

...song...

...pění...

...and poetry.

...i básnění.

The peaceful atmosphere was so thick you could have cut it with a knife.

Míruplná atmosféra by se dala krájet.

There is no lack of talent in Suchdol. Here, another song performance.

V Suchdole talentu není nedostatek. Další hudební vystoupení.

The Mayor presented us with gifts: a commemorative flag...

Dva dary od pana starosty: vlajka s logem města...

...and a beautiful ceramic jar. I'm sure Apaguha is going to cook something nice for us and serve it in this jar!

...a krásný keramický hrnec. Hned večer si v něm něco uvaříme!

Getting close to Rapsach and the children's escort is all ready and eagerly waiting for us.

Blížíme se Rapšachu a místňáci už nás očekávají.

"When I grow up, I want to be THIS TALL!"

"Až vyrostu, chci být tááákhle vysoký!"

The Mayor starts the passing of the Torch.

Paní starostka předává pochodeň.

This cake was soooooooo good!

Domácí koláč stál opravdu za to!

The children had had a chalk drawing competition on the school ground and asked the Peace Runners to help select the best one.

Na náměstí děti měly soutěž o nejhezčí křídový obrázek s mírovou tematikou.

Due to roadwork, and the fact that our Czech organizers take every step to ensure we travel through the quietest back roads with the most beautiful scenery, our route got quite complicated today...

Kvůli rozkopaným silnicím a neočekávaným uzavírkám se naše trasa dnes značně zkomplikovala...

...but being surrounded by nature's beauty at every step, I have to say that theirs was a decision that the runners were happy for.

...ale obklopeni krásou přírody na každém kroku, nakonec jsme si to my -běžci- stejně užili.

We were travelling alongside the Austrian border all day. At one point, Drsalu, our Austrian representative, took the opportunity to set foot on Austria's northernmost point.

Celý den jsme se drželi poblíž Rakouské hranice. V jednu chvíli jsme probíhali kolem nejsevernějšího bodu Rakouska, tak jsme tam našeho Rakouského běžce vyfotili.

The kids from the athletic club of Nova Bystrice escorted us into town. They were from all kinds of disciplines, from jumping to sprinting, so, apparently, we were too slow for them!

Atleti z Nové Bystřice nás doprovodili na náměstí. Měli jsme co dělat, abychom jim stačili.

The Mayor of Nova Bystrice is a runner himself. Nova Bystrice has a charity race coming and the Mayor told us that everyone in town is training for the race. Quite an athletic town!

Starosta Nové Bystřice také pravidelně běhá. Brzy se tu bude běhat charitativní běžecký závod, tak se na to prý celé město připravuje.

The kids presented us with their beautiful drawings.

Od dětí jsme každý z nás dostali krásné obrázky jejich města.

A future runner? In Nova Bystrice: for sure!

Budoucí další běžec? V Nové Bystřici určitě!