Czech Republic 13 June: Nova Bystrice - Telc

Canadian-esque nature and cute little towns

After six years we're once again in Nova Bystrice.

Po šesti letech znovu v Nové Bystřici.

There is a strong feeling of family here in Nova Bystrice.

V Nové Bystřici panuje rodinná atmosféra.

Children made for us greeting cards with personal messages.

Od dětí jsme dostali kartičku s obrázkem a osobním vzkazem a přáním.

The coach.

Trenér.

Thank you Nova Bystrice for a very family-like meeting!

Děkujeme Nové Bystřice za velmi rodinné přijetí!

Mr. Mayor who organized the whole event.

Starosta Vladimír Bláha si celý program vzal na starosti.

The ducks.

Kachny.

Hair swirling in air.

Hodně vlasů v běhu.

In Alber, a nearby village, we unveiled new plaque for a Peace Tree that we planted here with local kids six years ago.

V Albeři, nedaleko Nové Bystřice, jsme obnovili plaketu Mírovému stromu, který jsme zde společně s místními dětmi zasadili před šesti lety.

Exploring one of WWII bunkers near the Austrian border.

Průzkum jednoho z bunkrů poblíž rakouských hranic.

At the top of Landstejn castle.

Na hradě Landštejně.

"Envisioning a great city I am... where today we finish."

"Vidím město veliké... tam dnes končíme."

A mystical and musical moment in the castle's chapel.

Mystická hudební minutka v původní hradní kapli.

Mrs. Caretaker.

Paní kastelánka.

Ing. Alena Sindlerova, Mayor of Stare Mesto pod Landstejnem, awaiting the Torch.

Ing. Alena Šindlerová, starostka Starého Města pod Landštejnem, v očekávání pochodně.

Now this is an interesting photo from 2011. Observe the little boy...

A toto je zajímavá fotka už z roku 2011. Všimněme si malého chlapce v modrém...

...and here he is six years later!

...a tady je znovu, v zeleném, a o šest let později!

Passing the torch cheerfully.

Předávání pochodní s radostí ve tváři.

Back on the road - still there is plenty of us to run as a group.

Zpátky na cestě - stále je nás dost na skupinový běh.

Contemplating rabbits.

Kontemplace zajíce.

Promising athletes from Slavonice.

Aspirující atleti ze Slavonic.

Ing. Hynek Blazek -Mayor of Slavonice- giving us great and encouraging introduction.

Starosta Slavonic, Ing. Hynek Blažek, nás velmi hezky a trefně představil školákům.

Dime from Macedonie speaking Serbian.

Dime z Makedonie mluví srbsky.

Pepino from Prague speaking Japanese.

Pepíno z Prahy mluví žaponsky.

The Slavonice girl.

"Pohled ze Slavonic"

Mr. Mayor.

Pan starosta, Ing. Hynek Blažek.

Jumping-dance on trampolines is popular not only among local kids, but Todorka from Macedonia enjoyed it as well.

Cvičení na trampolínách je populární mezi dětmi i dospělými. Také jsme se přidali.

Radish from school garden, grown with love. Suren from Iceland is trying to replace his right eye with it to see if it will perform better.

Ředkvička ze školní zahrádky, s láskou vypěstovaná. Suren z Islandu zkouší, jestli to nebude dobrá náhrada za pravé oko.

Certificate of Appreciation to prove that both the city and the school have taken a very active part in the Peace Run.

Děkovné listy předané městu i škole stvrzující, že se město i škola aktivně zapojili v Peace Runu.

Beautiful plaque of a new Peace Tree that we've dedicated on the school grounds.

Krásná plaketa u Mírového stromu, kterým jsme spolu s dětmi jmenovali jeden ze stromů na zahradě školy.

School pizza. Surely a favourite food among students.

Školní pizza. Jistě oblíbené jídlo mezi studenty.

The pizza was good!

Pizzu má každý rád, je s ní brzy kamarád.

The town of Dacice.

Dačice.

Current Majorette Dancing World Champions. Team full of oneness.

Úřadující mistryně světa v mažoretkování. Velmi, velmi sehraný tým!

Junior World Champions. Professional smiles.

Juniorské mistryně světa. Profesionální úsměvy.

Country-guessing game.

Hádání zemí.

A moment of peace with Mr. Mayor.

Míruplná minuta se starostou Ing. Karlem Macků.

We awarded handbiker Jirka Celoud special "Torch Bearer Award" for his positive approach to life that keeps inspiring all people around him to a have completely new outlook at world.

Handbiker Jirka Čeloud od nás obdržel ocenění "Posel míru" za to, jak svým skvělým pozitivním přístupem dokáže inspirovat lidi kolem sebe k lepšímu pohledu na svět.

Unveiling plaque for newly dedicated Peace Tree in Dacice.

Odkrýváme plaketu nově jmenovaného krásného Stromu míru uprostřed Dačického náměstí.

Hanbiker Jirka Celoud showing us around.

Handbiker Jirka Čeloud nás vzal na výlet po okolí Dačic.

Some curious observers on the way.

Zvědavý okukující.

Our trusty police escort.

Náš spolehlivý policejní doprovod.

Telc - a famous UNESCO heritage site.

Telč - známá historická oblast UNESCO.

Telc - a photographer's paradise.

Telč - fotografův ráj.

Last 20 minutes of the running day we spent by running around the beautiful square to get shots from the right angles.

Posledních 20 minut běžeckého programu jsme strávili pobíháním po tomto krásném náměstí a hledáním toho pravého úhlu pro fotografii a video.

Puppets for children.

Loutky pro děti.

Macedonian ice cream for a Macedonian runner.

Makedonská zmrzlina pro Makedonského běžce.

It would be a sin not to finish today's photo-report with several more shots of this historical beauty.

Byl by to hřích nedát sem na závěr několik fotek z tohoto architektonického skvostu.