Čer. 18, 2017 Reportáže z trasy

Olomouc - Zlin

Zapsal/a Ondřej Mocný 72.0 km

Easy Sunday running.

Pohodové nedělní běhání.

We're passing the torch to passers-by just coming back from church.

Předáváme pochodeň kolemjdoucím vracejícím se z kostela.

More runners big and small waiting for us in the fields.

V polích čekali další běžci, malí i velcí.

The littlest one.

Ta nejmenší běžkyně.

Mayor of Charvaty is a runner and will have no problem carrying the torch to Dub.

Starostka Charvátů je také nadšená běžkyně. Jistě to zvládne s námi do Dubu.

Pilgrimage church in Dub nad Moravou.

Poutní kostel Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou.

They also have their own torches here.

Také tu mají pochodeň.

Blessingful garment for the Torch.

Ozdobná stužka pro pochodeň, kterou vyrobili děti z místní základní školy.

Vice Mayor of Dub has a big heart, as we can see from his smile.

Místostarosta Dubu nad Moravou je srdečný člověk, jak je vidět z jeho úsměvu.

There was a special significance for the Peace Run team's visit to this church. The locals decided to proclaim it a Sri Chinmoy Peace-Blossom Peace Pilgrimage Church. Maybe one of its kind in the world!

Návštěva Peace Run týmu v tomto kostele mělá zvláštní důvod - místní se rozhodli ho jmenovat Mírovým poutním kostelem, součástí mezinárodního projektu Mírových květů Sri Chinmoye. Možná je to první takový kostel na světě! Více informací zde.

Photo with everyone involved in front of the Peace Pilgrim Church.

Společná fotka se všemi zúčastněnými před Mírovým poutním kostelem.

Newly proclaimed Sri Chinmoy Peace-Blossoms Peace Pilgrim Church in Dub nad Moravou.

Nově jmenovaný Mírový poutní kostel Očišťování Panny Marie v Dubu nad Moravou. Více informací zde.

It's maybe only made from plastic, but as a motivation it still works great.

I kdyby to bylo jen z plastu, jako motivace by to fungovalo.

Organic refreshments growing along the road.

Organické obřerstvení rostoucí u cesty.

Disciplined runners don't slack off on Sunday.

Disciplinovaní sportovci ani v neděli nezahálí.

Arriving with local kids to the chateau in Tovacov.

Vedlejší bránou vstupujeme s místními dětmi do zámku v Tovačově.

As an introduction we were treated with an inspiring song sung with an inspiring voice.

V úvodu nás písní přivítala krásným a jistým hlasem místní zpěvačka.

Waving to the rythm.

Vlníme se do rytmu.

Official passing of the Torch to city of Tovacov.

Oficiální předání pochodně Tovačovu.

A heartfelt dance.

Dojemné taneční vystoupení.

The dancers.

Tanečnice.

Nothing exciting for people allergic to grass.

Nic pro alergiky.

In Troubky they got ready in style.

V Troubkách se na nás poctivě připravili.

School headmaster kept going with us all the way from Tovacov to Troubky.

Tento školní ředitel s námi běžel už od Tovačova (sem do Troubek).

After a short break we carried on (the torch).

Po krátké přestávce jsme pokračovali dál.

Another short stop, now in Chropyne.

Další krátká zastávka v Chropyni.

The temperature was rising.

Teplota neúporně stoupala.

In Hulin we've received many more gifts from local children and this nice garment.

V Hulíně jsme obdrželi mnoho dárků od dětí ze základní školy a tuto krásnou stuhu.

In villages ahead of Zlin people welcomed us in this beautiful traditional clothing.

Před Zlínem nás ve vsích vítali přímo v těchto krásných krojích.

Jiri Korec, 1st Deputy Mayor of Zlin, is running with the torch in the middle of our formation.

Jiří Korec, náměstek primátora města Zlína, uprostřed formace s pochodní v ruce.

Romantic landscapes...

Romantickou krajinou...

Prime minister's adviser and former senator Alena Gajduskova with the Peace Torch.

Poradkyně předsedy vlády a bývalá senátorka, Alena Gajdůšková, s Mírovou pochodní.

We met at the Sri Chinmoy Peace Tree that was planted in the Freedom Park in 2015.

Setkali jsme se u Mírového stromu v Sadu Svobody, který jsme tam zasadili při průběhu štafety v roce 2015

Jiri Korec, 1st Deputy Mayor.

Jiží Korec, první náměstek primátora.

Our presentation was part of Sunday afternoon programme that gives an opportunity to new artists to shine.

Měli jsme možnost představit Peace Run na akci Živý Zlín, která dává prostor začínajícím i zkušeným umělcům předvést, co umí.

And that's all from this Sunday. Please come back tomorrow :)

A to je z neděle všechno. Přijďte zas zítra.

Členové týmu
Abhivada Diblík (Czech Republic), Apaguha Vesely (Czech Republic), Dimitar Petrovski (North Macedonia), Dmitriy Shadrin (Russia), Drsalu Grünstäudl (Austria), Josef Sverma (Czech Republic), Lenka Švecová (Czech Republic), Lenka Trunečková (Czech Republic), Muniya Hašková (Czech Republic), Ondřej Mocný (Czech Republic), Paramanyu Lebedev (Russia), Roman Bulavka (Ukraine), Sravana Novikova (Russia), Sukhada Korshunova (Russia), Svetlana Perevozchikova (Russia), Todorka Petrovska (North Macedonia), Uddhava Selucky (Czech Republic), Vinati Docziova (Slovakia).  
Fotografové
Apaguha Vesely, Paramanyu Lebedev, Roman Bulavka
Uběhli jsme s pochodní 72.0 km z Olomouc do Zlin.

Nejnovější reportáže z trasy – Czech Republic - 2023

zobrazit vše

Nejnovější reportáže z trasy ve světě:

zobrazit vše