Čer. 17, 2017 Reportáže z trasy

Boskovice - Olomouc

Zapsal/a Ondřej Mocný 66.0 km

Slow Saturday morning in Boskovice.

Pomalé sobotní ráno v Boskovicích.

But even it was early and cold morning, some brave souls turned up for the run.

Ale přesto, že bylo časné a chladné sobotní ráno, několik odvádných duší si přišlo s námi zaběhat.

Official yet warm welcome on behalf of the city.

Oficiální přijetí za město Boskovice.

Sweet peace.

Sladký mír.

Yesterday it was uphill to Boskovice, so today it's downhill.

A běžíme. Včera to bylo do Boskovic do kopce, tak dnes je to z kopce.

During weekends we're always a big bunch.

O víkendu je nás vždy tlupa.

Hi to Zdarna.

Ahoj, Žďárná!

Colourful entertainment.

Barevná zábava.

Mayor of Zdarna wearing this beautiful ceremonial garment.

Pan starosta nosí tento krásný obřadní řetěz.

Complicated route around the world. You either jump over the obstacles, or if you're clever, you go around.

Cesta kolem světa s překážkami. Stůl se buď přeskočí nebo oběhne.

Zdarna doesn't give up and keeps going.

Žďárná se nevzdává a běží dál.

These guys are almost flying.

Z kopce to skoro letí.

When there's a big downhill, you can expect a big uphill soon.

Když je to z kopce, tak je to pak zas do kopce.

Castle and chateau in Plumlov.

Plumlovský zámek.

Thank you for great and speedy presentation! Instead of exact years we are given only approximate centuries :)

Děkujeme za svižnou prezentaci! Místo přesných roků je nám sděleno pouze století :)

Mirror, mirror on the wall, who's the scariest of them all.

Kouzelné zrcadlo.

A ghost?

Duchu, jsi tu?

Photo from smiling Mrs. Mayor.

Foto s usměvavou paní starostkou.

From Plumlov, Prostejov Marathon Club came to our rescue.

Z Plumlova se přidal Prostějovský maratonský klub.

There was a dragon boat competition taking place at the Plumlov Dam.

Na Plumlovské přehradě se právě konala soutěž dračích lodí.

It was windy the whole day, but at the dam the wind was extreme.

Celý den bylo větrno, ale u přehrady foukalo úplně maximálně.

Dragon boatmen.

Dračí lodníci.

Event these strange people got inspired to do 1 km!

Dokonci i tito kolemjdoucí jsme dokázali nadchnout na celý jeden kilometr!

The Plumlov Dam.

Plumlovská přehrada.

A local who sincerely loved the Torch immediately after he saw it.

Nadšený místní obyvatel, který nás dojel na elektrickém kole.

Entering Prostejov, a small city with high ease of living.

Vstupujeme do Prostějova, do malého města s vysokým standardem života.

Famous town hall of Prostejov.

Známá Prostějovská radnice.

Ceremony overlooked by the country's first president - T. G. Masaryk.

Na naše setkání dohlížel "tatíček prezident", T. G. Masaryk.

Kaja from Olomouc.

Kája z Olomouce.

First Vice Mayor of Prostejov.

První náměstkyně primátorky Prostějova.

Thanks to the grammar school for taking part.

Děkujeme základní škole za účast.

Amazing secession architecture at the inside of the town hall in Prostejov.

Okouzlující secesní interiér radnice v Prostějově.

On the way towards Olomouc.

Na cestě do Olomouce.

Cherry picking break.

Sběr třešní.

Cool guys from Olomouc.

Olomoučtí borci.

Old town of Olomouc.

Staré město v Olomouci.

The Upper Square.

Horní náměstí.

Shy but curious observers.

Stydliví, ale zvědaví kolemstojící.

Our big thanks for this raw food restaurant owner which provides us with great and healthy dinner tonight!

Naše velké díký této majitelce raw food restaurace v Olomouci, která se postrala o zdrvou večeři pro náš tým!

Conquering the world on top of a turtle that does not move.

Dobývání srdce světa na hřbetu želvy, která se nehýbe.

Členové týmu
Apaguha Vesely (Czech Republic), Daniel Ignovski (North Macedonia), Dimitar Petrovski (North Macedonia), Dmitriy Shadrin (Russia), Drsalu Grünstäudl (Austria), Josef Sverma (Czech Republic), Lenka Švecová (Czech Republic), Lenka Trunečková (Czech Republic), Muniya Hašková (Czech Republic), Ondřej Mocný (Czech Republic), Paramanyu Lebedev (Russia), Sravana Novikova (Russia), Sukhada Korshunova (Russia), Svetlana Perevozchikova (Russia), Todorka Petrovska (North Macedonia), Uddhava Selucky (Czech Republic), Vinati Docziova (Slovakia).  
Fotografové
Apaguha Vesely, Paramanyu Lebedev
Uběhli jsme s pochodní 66.0 km z Boskovice do Olomouc.

Nejnovější reportáže z trasy – Czech Republic - 2023

zobrazit vše

Nejnovější reportáže z trasy ve světě:

zobrazit vše