PEACE RUN

Czech Republic 16 June: Brno - Boskovice

South Moravia is full of friendly people

Starting green today in Brno.

Brněnskou zelení dnes začínáme.

It was very wet and stormy in the morning, but we still managed to inspire one school to come to the park and have fun and run.

Sice pršelo, ale stejně se nám nakonec podařilo nadchnout jednu školu, aby do parku dorazila.

Peaceful and quiet morning in the center of Brno city.

Klidné a míruplné ráno uprostřed centra Brna.

This way we can be escorted comfortably on bike roads as well.

Takto můžeme mít komfortní doprovod i na cyklostezkách.

In Bilovice Mr. Mayor welcomed us together with kids in front of a modern town hall.

V Bílovicích nad Svitavou nás přivítali děti a starosta před moderní radnicí.

Feeling peace.

Mír v srdci, tam kde mám ruku.

Mr. Mayor of Bilovice.

Starosta Bílovic nad Svitavou.

Kids are sometimes an active part of the program.

Děti jsou někdy aktivní součástí našeho programu.

An enthusiastic runner Ivana came all the way from Prague to stay one day with us.

Ivana Godovska, nadšená běžkyně, přijela až z Prahy, aby se k nám připojila na celý den.

Running towards "America" and beyond.

Běžíme s dětmi do "Ameriky" a dál.

Everyone gets a Peace Run Passport where we put stamps of continent as kids run around them.

Každý dostane Peace Run pas, do kterého mu otiskneme všechny kontinenty, které oběhne.

Been everyone, seen everything.

Všude byl, od všeho má razítka.

Czech refreshments.

České občerstvení.

Famous pilgrimage church of Virgin Mary's Name in Krtiny, where thousands of pilgrims travel every year.

Známý poutní Kostel Jména Panny Marie ve Křtinách, kam se každoročně vydávají tisíce poutníků.

This architectural beauty was designed by Santini.

Tento arhitektonický skvost má na svědomí Santini.

Hello to Krtiny! Hi to Peace Runners!

Dobrý den škole ve Křtinách! Ahoj Peace Run běžcům!

"See you soon"

"See you soon"

Who wants to have the Torch? Or did we ask who wanted an ice cream?

Kdo si chce půjčit pochodeň? Nebo jsme se ptali, kdo chce zmrzlinu?

The smiling teacher.

Usměvavá učitelka.

Students of Krtiny and Virgin Marry's Name church in the background.

Škola ve Křtinách a v pozadí kostel Jména Panny Marie.

Todorka from Macedonia and Sukhada from Russia.

Todorka z Makedonie a Sukhada z Ruska.

Bee at work. Better not disturb.

Včelka při práci. Nebudeme rušit.

Two lines for high fives at Ostrov u Macochy.

Dvě řady na "high five" v Ostrově u Macochy, kraji plném jeskyň.

The torch is received one of the nurses who takes care of children suffering from asthma and allergies.

Pochodeň pro léčebnu v Ostrově u Macochy. Lečí se zde děti s astmatickýmu a alergickými problémy.

Aspiring photographer and presenter.

Aspirující moderátorka.

Little bit of patriotic feelings doesn't hurt.

Trochy patriotismu není na škodu.

Happy to meet Ostrov children!

Děkujeme Ostrovským dětem za účast!

A decoration in the school grounds.

Socha tančící dívky na zahradě léčebny.

Lotus lake for calm moments.

Udržované leknínové jezírko.

This area is full of various rocks and caves.

Moravský kras je plný vápencových skal a jeskyní.

Inside the Balcarka cave.

Uvnitř jeskyně Balcarky.

Back from the underworld.

Zpátky z podsvětí na sluníčku.

Life is good above the ground.

Život nad zemí je fajn.

This forest trail road was fun!

Zábavná cestička lesem.

We had an opportunity to present Peace Run at high school projects awards ceremony in Boskovice.

V Boskovicích jsme měli příležitost představit Peace Run na předávání cen za Středoškolskou odbornou činnost.