PEACE RUN

Czech Republic 15 June: Trebic - Brno

In Moravia

Hello to Trebic! High five!

Ahoj Třebíči! Plácneme si!

600 kids - the whole school.

600 kids - celá škola!

A smiling Mrs. deputy headmaster.

Usměvavá paní zastupkyně.

Sunshine protection.

Ochrana před sluneční září.

Children singers.

Dětští zpěváci.

Merry-go-round for hire.

Kolotoč na pronájem.

600 people is a really big crowd, but the kids were so nice, that we managed to keep things organized.

Bylo nás opravdu mnoho, ale všechno jsme zvládli.

Athletes-in-training escorted us for 3 more km.

Aspirující atleti nás doprovodili ještě další 3 km.

This is not photoshoped. It really is a stork.

Čáp. Opravdu nám přeletěl těsně před nosem.

In Budisov we did some proper running first.

V Budišově jsme si naopak nejdřív pořádně zaběhali.

Wind chimes.

Malovaná prkénka ve větru.

The kids...

Studenti...

...and the staff.

...a školní sbor.

Mr. Mayor of Budisov giving a positive example.

Starosta Budišova šel dětem příkladem.

Best refreshment in hot weather. Daniel from Makedonie managed to stuff in 9 pieces.

Nejlepší občerstvení v parném počasí. Daniel z Makedonie do sebe natlačil 9 kousků.

Today's coordinator finally had an opportunity to cover some distance on his own.

Koordinátor dnešního programu si konečně také našel příležitost strávit nějaký čas o samotě na cestě.

Watchtower.

Rozhledna.

Children of Namest nad Oslavou.

Děti z Náměšti nad Oslavou.

The meeting took place at the backyard of the town hall.

Setkání se konalo na dvoře radnice.

Boom! Not the right way to solve conflicts.

Bum! Tak takhle asi ne!

Mr. Deputy Mayor.

Místostarosta Náměšti nad Oslavou.

Quite a unique bridge in Namest.

Tolik soch na tak malém mostě se jen tak nevidí.

Old bridge and chateau in background. Namest nad Oslavou.

Most se zámkem v pozadí. Náměšť nad Oslavou.

Hiding behind bushes but still cheering.

Vyhlížejí nás za keříčky v Ostrovačicích.

Safe and soft school ground. Here it's fun to fall down on the ground, because you bounce up again.

Krásný a měkký školní dvorek. Tady se to padá na zem jedna radost.

Mayor of Ostrovacice.

Starosta Ostrovačic.

The teachers.

Paní a slečny učitelky.

We have to run, so take care and goodbye.

Musíme bežet, tak ahoj.

Poppy.

Mák.

Surfing enthusiast Pavel Trcal owns a surf lift at Brno dam...

Surfařský nadšenec Pavel Trcal provozuje na Brněnské přehradě surf vlek...

...and he took the Torch for a ride.

...a vzal naši Pochodeň na projížďku.

Running into the heart of Brno.

Dobíháme do srdce Brna.

At the city magistrate we were warmly greeted by the 1st Vice Mayor.

Na magistrátu města Brna nás přivítal 1. náměstek primátora, pan Hladík.

Interesting decorations of the magistrate building.

Pozoruhodné dekorace historické budovy magistrátu města Brna.

We thank you for an official, yet very friendly and warm welcome into your city!

Děkujeme za oficiální, ale přesto velmi přátelské přijetí do vašeho města!

Another very sunny day.

"The rising sun
Blesses my mind
With joy.

The setting sun
Blesses my heart
With peace."

– Sri Chinmoy, founder

Další prosluněný den.