Čer. 20, 2017 Live from the road

Valasske Mezirici - Turzovka

Reported by Ondřej Mocný 85.0 km

Good sunny morning, Valmez!

Dobré slunečné ráno Valmezu!

Who wants to join our team and run around the world?

Kdo chce být součástí našeho týmu a oběhnout dokola svět?

Mayor of Valasske Mezirici.

Starosta Valašského Meziříčí.

Passing the torch to young citizens officially.

Oficiální předání pochodně mladým spoluobčanům.

Mr. Mayor running around the world.

Pan starosta běžící "kolem světa".

Our thanks to Valmez; don't forget our motto!

Děkujeme Valmezu, pamatujte si naše heslo!

A very pleasant morning wake-up run.

Velmi příjemné ranní probuzení.

Mayor of Roznov is a sport enthusiast.

Starosta Rožnova je velký sportovec.

So are the kids.

A stejně tak Rožnovské děti.

In front of elementary school in Roznov pod Radhostem.

Před školou v Rožnově pod Radhoštěm.

"Kalinka malinka" Russian song and dance.

Ruská písnička a taneček "Kalinka malinka".

Mrs. Headmaster remembers us from previous years. We also remember.

Paní ředitelka si nás pamatuje (v dobrém) z předchozích let. My si také pamatujeme.

Best buddies.

Nejlepší kámoši.

One of the trees at the school front yard we named a Peace Tree. We believe that the kids will take good care of it!

Na zahradě školy jsme jmenovali jeden stromek Mírovým stromem. Věříme, že se o něj děti budou dobře starat!

Ski jump slope near Frenstat pod Radhostem.

Můstek pro skoky na lyžích u Frenštátu pod Radhoštěm.

Running with the Torch is Jakub Janda, Czech ski jumper and winner of the 2006 World Cup.

S pochodní běží Jakub Janda, skokan na lyžích a vítěz Světového poháru v roce 2006.

Welcoming committee with homemade banners.

Uvítací výbor s ručně vyrobenými transparenty.

Mrs. Mayor of Frenstat introduced the Peace Run to the kids in a very clear and sweet way.

Paní starostka Frenštátu pod Radhoštěm uvedla Peace Run velmi výstižným popisem.

We had two dear guests as the event. The first one is Jakub Janda, famous ski jumper...

Měli jsme dva milé hosty. Prvním byl Jakub Janda, skokan na lyžích a vítěz Světového poháru v roce 2006...

...and Lenka Kuncova, representing Czech Republic in archery at 2008 Paralympics.

...a Lenka Kuncová, která reprezentovala Českou republiku na Paralympijských hrách v roce 2008.

A dance performance.

Taneční vystoupení.

Funny skits for kids.

Vtipné scénky.

Mrs. Mayor and the children.

Paní starostka v davu dětí.

At the main square we have proclaimed a beautiful big tree to be a Peace Tree.

Na náměstí jsme jmenovali krásný veliký strom Stromem míru.

With a beautiful tree goes a beautiful plaque.

Ke krásnému stromu patří krásná plaketa.

The doggie has dressed himself up for a run.

Tento pejsek si vzal na běh speciální oblek.

Main square of Frydlant. It was very hot, so who could stayed in the shadow.

Náměstí ve Frýdlantu. Bylo opravdu parno, takže kdo mohl, schoval se ve stínu. Pejsek vypil půl kašny uprostřed.

Mayor of Frydlant is all smiles.

Starostka Frýdlantu rozdává úsměvy.

The runners.

Běžci sportovci.

Local singer songwriter legend.

Místní písničkářská legenda.

This huge tree was named a Peace Tree. That's the third today!

Tento strom byl jmenován Stromem míru paní starostkou a dětmi ze školy. To je dnes už třetí Mírovy strom!

The plaque is attached to a big stone.

Plaketa je přidělána na velkém kameni

Many people enjoy going up and down this mountain in the distance.

V dálce je vidět Lysá hora. Je to oblíbená výletní destinace mezi místními i nemístními.

These little ones are from Ostravice.

Tito malí jsou z Ostravice.

Mayor of Ostravice has a big heart.

Starosta Ostravice má velké srdce.

This beautiful tree at the school garden is now a Peace Tree! It's the fourth Peace Tree today!

Tento krásný strom je ode dneška Mírovým stromem. To je už čtvrtý dnes!

Getting close to our last meeting today in Stare Hamry.

Blížíme se k poslednímu setkání dneška, ke Starým Hamrům.

Mrs. Mayor from Stare Hamry prepared sweet and family-like meeting.

Paní starostka ze Starých Hamrů nám připravila milé a rodinné uvítání.

In the middle of the town we've named yet another Peace Tree. It's the fifth today!

Uprostřed vsi jsme jmenovali Mírový strom. To je dnes pátý!

And once again it's attached to such a beautiful stone.

A opět s krásnou plaketou na velkém kameni.

Shoes is a personal thing. Be it a runner or just a kid.

Boty jsou velmi osobní věc. Ať už jde o tenisky nebo o pantofle.

A horse.

Koníček.

Gift bags and very very well visible caps.

Dárkové tašky a velmi, velmi dobře viditelné čapky.

At the border the Slovakian team are making final touches on their support van.

Na hranicích už slovenský tým připravuje svoje doprovodné vozidlo.

And that's all from Czech republic this year. Time to move on!

A to je vše z Česka tento rok. Čas se posunout zas někam dál!

Torch carried by
Apaguha Vesely (Czech Republic), Dmitriy Shadrin (Russia), Drsalu Grünstäudl (Austria), Josef Sverma (Czech Republic), Ondřej Mocný (Czech Republic), Paramanyu Lebedev (Russia), Pathik Kozub (Czech Republic), Sravana Novikova (Russia), Sukhada Korshunova (Russia), Svetlana Perevozchikova (Russia), Todorka Petrovska (North Macedonia).  
Photographers
Apaguha Vesely, Paramanyu Lebedev
The torch has travelled 85.0 km from Valasske Mezirici to Turzovka.

Latest reports from Czech Republic - 2024

view all

Latest reports - around the world:

view all