Čer. 13, 2018 Reportáže z trasy

Nové Město na Moravě - Litomyšl

Zapsal/a Ondřej Mocný 58.0 km

Nove Mest na Morave is full of sport loving folks, that's why we met at an athletic stadium.

Nové Město na Moravě je plné sportovců, proto jsme se sešli na atletickém stadionu.

Athletes from local school.

Atletky z místní školy, které s námi pak poběží dál.

Checking stamps in "Peace Run passports" after running around continents.

Po oběhnutí kontinentů kontrola razítek v "pasech Mírového běhu".

This was quite an uphill run! Thanks for meeting us this morning.

Děkujeme za nadšené ranní setkání. Ale ten kopec stál za to.

We continue to the next destination on our own.

Pokračujeme dál sami.

Cowboys in Snezne.

Kovbojove ze Snezne.

Showing what "relay" means.

Ukazujeme, co to je štafeta.

It's sometimes an exciting program.

Někdy je náš program přímo napínavý.

And sometimes just funny.

A někdy zábavný.

Sometimes even soulful.

Někdy zase dušeplný.

Thank you for your enthusiasm into peace.

Děkujeme za krásné přivítání!

Welcome to the town of Borova.

Vítejte v Borové.

Little and curious.

Malý zvědavec.

Local running enthusiast will accompany us further.

Místní borec nás doprovodí na cestě dál.

But we do find some time for a light lunch.

Ale nejprve je čas na lehký oběd.

People of Nove Hrady.

Lidé z Nových Hradů.

We were glad to meet with you again and thanks for tasty cookies :)

Rádi jsme se v Nových Hradech opět zastavili a děkujeme za výborné koláčky :)

Colourful gardens of Nove Hrady.

Barevné zahrady v Nových Hradech.

Outside Litomysl as evening was approaching a group of runners joined in.

Před Litomyšlí, když už se pomalu blížil večer, se přidala skupinka běžců.

We also met these nice folks from the "Bicycle-run in support of the drug-free Czech republic". We really appreciate what you do!!!

A potkali jsme též tyto sympatické cyklisty z projektu "Cyklo-běh za Českou republiku bez drog". Moc vám fandíme!!!

Outside municipality building the vice Mayor welcomed us. Thank you for organizing tomorrow's morning program!

Před městským úřadem jsme se také setkali s místostarostou Janečkem. Děkujeme za pomoc s organizací zítřejšího ranního programu!

Mosaic at the wall of the municipality building.

Mozaika na stěně městského úřadu.

We had to say goodbye to Karel because it was time for him to go back to work. Even these things can happen!

Musíme se rozloučit s jedním běžcem, kterému skončila dovolená. I to se stává.

Beautiful chateau in Litomysl.

Zámek v Litomyšli opravdu stojí za návštěvu.

Finishing in style with the photo of Bedrich Smetana, a famous Czech classical music composer.

Zakončíme klasicky - fotkou s Bedřichem Smetanou.

Členové týmu
Abhivada Diblík (Czech Republic), Andrey Stefanov (Bulgaria), Balavan Thomas (Great Britain), Carlos Alberto Ramos De La Vega (Guatemala), Danica Cernakova (Slovakia), Drishalu Grunstaudl (Austria), Jakub Pitřík (Czech Republic), Josef Sverma (Czech Republic), Karel Bránka (Czech Republic), Kristýna Václavíková (Czech Republic), Milan Javornický (Czech Republic), Oleksii Sykal (Ukraine), Ondřej Mocný (Czech Republic), Pratishruti Khisamutdinova (Russia), Puruvaj Nikolic (Serbia), Uddhava Selucky (Czech Republic), Viliam Segeda (Slovakia), Vinati Docziova (Slovakia), Vitalii Siedinkin (Ukraine), Zuzana Rybková (Czech Republic).  
Fotografové
Andrey Stefanov, Vitalii Siedinkin
Uběhli jsme s pochodní 58.0 km z Nové Město na Moravě do Litomyšl.

Nejnovější reportáže z trasy – Czech Republic - 2023

zobrazit vše

Nejnovější reportáže z trasy ve světě:

zobrazit vše