Čer. 12, 2018 Reportáže z trasy

Brno - Nové Město na Moravě

Zapsal/a Ondřej Mocný 72.0 km

A peaceful morning in a peaceful park in Brno.

Míruplné ráno v tichém parku uprostřed Brna.

Vitalii from Ukraine.

Vitalii z Ukrajiny.

Our English runner.

Náš Angličák.

Thank you for a cheerful morning!

Děkujeme za radostný start dnešního dne.

Running through Brno.

Běžíme přes Brno.

And meeting runners along the way...

A po cestě potkáváme běžce...

...as well as many other early-bird people and kids.

...a další lidi i děti, které jdou na procházku.

It's always good to know not only where you run but also why.

Vždy je důležité vědet nejen kam běžíte, ale také proč.

Approaching Lazanky where kids like violet colour.

Přibíháme do Lažánek, kde na nás čekají děti ve fialových tričkách.

Scream that ".peace begins with me".

Křičíme, že "mír začíná u mě".

Our thanks to local school for spending time with us!

Děkujeme základní škole Lužánky za přivítání!

This is how a professional photographer looks like. Or maybe he was just tired.

Takto vypadá profesionální fotograf. Nebo byl jen unavený.

And here we are in Krovi.

A to už jsme ve škole v Křoví.

Playing more games.

Více her a běhání kolem světa.

Very nice pictures inspired by the Peace Run!

Velmi hezká výzdoba na motivy Peace Runu!

Our next stop was the village of Zdarec.

Další zastávka byla před obecním úřadem ve Žďárci.

Team captain.

Kapitán týmu.

This painting will make it to the peace exhibition in Rome around the Coliseum.

Tento obrázek určitě dovezeme do Říma na výstavu, která bude kolem Kolosea.

Many thanks to the school for waiting for us even though the school was already over!

Děkujeme základní škole, že na nás počkali, i když škola skončila!

Členové týmu
Abhivada Diblík (Czech Republic), Andrey Stefanov (Bulgaria), Balavan Thomas (Great Britain), Carlos Alberto Ramos De La Vega (Guatemala), Danica Cernakova (Slovakia), Drishalu Grunstaudl (Austria), Jakub Pitřík (Czech Republic), Josef Sverma (Czech Republic), Karel Bránka (Czech Republic), Kristýna Václavíková (Czech Republic), Milan Javornický (Czech Republic), Oleksii Sykal (Ukraine), Ondřej Mocný (Czech Republic), Pratishruti Khisamutdinova (Russia), Puruvaj Nikolic (Serbia), Uddhava Selucky (Czech Republic), Viliam Segeda (Slovakia), Vinati Docziova (Slovakia), Vitalii Siedinkin (Ukraine), Zuzana Rybková (Czech Republic).  
Fotografové
Andrey Stefanov, Vitalii Siedinkin
Uběhli jsme s pochodní 72.0 km z Brno do Nové Město na Moravě.

Nejnovější reportáže z trasy – Czech Republic - 2023

zobrazit vše

Nejnovější reportáže z trasy ve světě:

zobrazit vše