Czech Republic 11 June: Bzenec - Brno

Hospitable South Moravia

Pohostinná jižní Morava

We started in the school in Bzenec.

Navštívili jsme nejprve školu v Bzenci, kde náš tým přespával.

All running together.

Společné běhání.

Listening attentively.

Pozorně poslouchá.

This painting of Compassion is our present to the school.

Tato malba nazvaná Soucit je naším poděkováním za účast v Mírovém běhu.

Historical houses in the center of Vracov.

Krásné domy ve středu Vracova.

Children in Vracov.

Děti ve Vracově.

So is this teamwork, harmony and joy or what?

Tohle má být harmonie a spolupráce v týmu?

Children were clear to know this is not teamwork!

Děti správně poznaly, že ne!

A song about joy and friendship.

Písnička o radosti a přátelství.

Our thanks to the city for help in organizing this meeting!

Děkujeme městu za pomoc při organizaci setkání!

Arriving in Vacenovice accompanied by runners from the last school together with the headmaster!

Spolu s běžci ze školy ve Vracově i panem ředitelem jsme doběhli do Vacenovic, kde nás přivítala paní starostka a děti z místní školy.

Children created paintings that will be later displayed around Coliseum in Rome.

Děti připravily malby o Míru, které budou později vystaveny v Říme u Kolosea.

Peace.

Mír.

Thank you to the school for the meeting.

Děkujeme škole za hezké setkání.

Bye bye!

Nashledanou!

On the way to Ratiskovice we were joined by local sportsmen.

Do Ratáškovic s námi běželi borci z místní školy.

Peace in Ratiskovice.

Mír v Ratíškovicích.

Interview for national TV channel.

Rozhovor pro Českou televizi.

And a looot of joy!

A spoooustu dobré nálady!

Apart from kids other kind citizens came to see us as well.

Kromě dětí nás přivítali i další milí občané města.

Mayor and Senator Anna Hubackova promoted captain of the Peace Run team to an honorary citizen of Ratiskovice.

Ing. Bc. Anna Hubáčková, senátorka a zároveň starostka Ratíškovic pasovala kapitána Mírového běhu na čestného občana Ratíškovic.

Getting ready for the final stretch.

Příprava na dnešní poslední běžecký úsek.

Running into the center of Brno.

Přibíháme do Brna.

In Brno the deputy for Sport welcomed our team, as he kindly does for past several years already.

V Brně jsme byli po roce opět mile přivítání zástupcem magistrátu pro sport. Snad spolu jednou i poběžíme!

Brno municipality building with its iconic dragon symbols.

Magistrát v Brně.

This is a Peace Tree in nearby park.

V nedalekém parku roste Mírový strom a už za ta léta notně povyrostl.

The Peace Tree of Sri Chinmoy, planted by marathon runners on 2. 6. 1993 as a symbol of lasting understanding among people.