jún 10, 2018 Live from the road

Trenčín - štátna hranica SK/CZ

Reported by Ondřej Mocný, Padyatra Komak 30.0 km

What he promised yesterday, today he fulfilled. Member of city parliament Martin Smolka joined us for couple morning weekend kilometers.

Čo včera slúbil, to dnes splnil. Pán posleanec mesta Trenčín JUDr. Martin Smolka sa k nám pripojil na zopár ranných víkendových kilometrov.

Rasto is a local runner from Trencin and he knows it here well, so there was danger, that we can get lost on these winding roads.

Trenčiansky bezec Rasťo to tu dobre pozná, takže nehrozilo, že by sme sa na kľukatých cestách stratili :)

He also took us to this ruins of roman church from 13th century.

Zaviedol nás aj na túto zrúcaninu neskororománského kostola z 13. storočia.

Running towards Bosaca and getting close to the border.

Dobiehame do Bošáce a blížime sa k hraniciam.

Thank you for a refreshing and inspiring company.

Ďakujeme za veľmi povzbuzující doprovod.

Short peaceful break before the state border.

Krátke mieruplné zastavenie pred štátnou hranicou.

At the border we gave the Torch to the Slovak Mayor ...

Na hraniciach sme odovzdali Mierovú pochodeň slovenskému starostovi ...

... so that he can pass it to his Czech colleague.

... aby ju mohol odovzdať ďalej svojmu českému kolegovi.

Children from the village of Brezova displayed their peace aspirations.

Deti z Brezovej sa pridali so svojím mierovým prianím.

Good luck in Czech Republic.

Veľa štastie v Českej republike.

Torch carried by
Andrey Stefanov (Bulgaria), Apaguha Vesely (Czech Republic), Carlos Alberto Ramos De La Vega (Guatemala), Danica Cernakova (Slovakia), Drishalu Grunstaudl (Austria), Jakub Pitřík (Czech Republic), Josef Sverma (Czech Republic), Kristýna Václavíková (Czech Republic), Kuladipa Babusik (Slovakia), Martin Krpata (Czech Republic), Monika Muráriková (Slovakia), Oleksii Sykal (Ukraine), Ondřej Mocný (Czech Republic), Padyatra Komak (Slovakia), Pratishruti Khisamutdinova (Russia), Puruvaj Nikolic (Serbia), Uddhava Selucky (Czech Republic), Vinati Docziova (Slovakia), Vitalii Siedinkin (Ukraine).  
Photographers
Andrey Stefanov, Apaguha Vesely, Vitalii Siedinkin
The torch has travelled 30.0 km from Trenčín to štátna hranica SK/CZ.

Latest reports from Slovakia - 2023

view all

Latest reports - around the world:

view all