Slovakia 10 June: Trenčín - štátna hranica SK/CZ

On the way to Czech Republic

Na ceste do Čiech

What he promised yesterday, today he fulfilled. Member of city parliament Martin Smolka joined us for couple morning weekend kilometers.

Čo včera slúbil, to dnes splnil. Pán posleanec mesta Trenčín JUDr. Martin Smolka sa k nám pripojil na zopár ranných víkendových kilometrov.

Rasto is a local runner from Trencin and he knows it here well, so there was danger, that we can get lost on these winding roads.

Trenčiansky bezec Rasťo to tu dobre pozná, takže nehrozilo, že by sme sa na kľukatých cestách stratili :)

He also took us to this ruins of roman church from 13th century.

Zaviedol nás aj na túto zrúcaninu neskororománského kostola z 13. storočia.

Running towards Bosaca and getting close to the border.

Dobiehame do Bošáce a blížime sa k hraniciam.

Thank you for a refreshing and inspiring company.

Ďakujeme za veľmi povzbuzující doprovod.

Short peaceful break before the state border.

Krátke mieruplné zastavenie pred štátnou hranicou.

At the border we gave the Torch to the Slovak Mayor ...

Na hraniciach sme odovzdali Mierovú pochodeň slovenskému starostovi ...

... so that he can pass it to his Czech colleague.

... aby ju mohol odovzdať ďalej svojmu českému kolegovi.

Children from the village of Brezova displayed their peace aspirations.

Deti z Brezovej sa pridali so svojím mierovým prianím.

Good luck in Czech Republic.

Veľa štastie v Českej republike.